اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

محکومیت دولت آلمان توسط سازمان عفوبین الملل

سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۴ ژانویه کشور آلمان را بخاطر تبعیض و کم کاری نسبت به مرگ هزاران نفر سالمند را که طی چند ماه گذشته بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند، محکوم کرد. سهل انگاری و پی گیرنبودن دولت آلمان به وضعیت هزاران سالمندانی که در اثر دچارشدن به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند، موجب شد که سازمان عفو بین الملل آلمان را مورد محکومیت قرار دهد. از ماهها قبل، بخصوص از تابستان ۲۰۲۰ که بهبودی امکانات رسیدگی به وضعیت سالمندان در مراکز سکونت آنها امکان پذیربود، اما دولت آلمان سیاست و برنامۀ بهداشتی و کمکهای پزشکی لازم را برای این بخش از جامعه  در دستور کار خود قرار نداد و به همین خاطر این امرتاکنون موجب خسارات جانی فراوانی شده است. ماهها مراکز سالمندان حتی فاقد  ماسک معمولی بودند. با وجود زمان کافی- از تابستان گذشته تاکنون-، کمبود پرسنل در این مراکز از طرف دولت مورد بررسی قرار نگرفته واستخدام کافی در این بخش خدماتی به انجام نرسیده  است. تنها در روز ۶ ژانویه امسال تعداد مرگ افراد مبتلا به کرونا به رقم ۱۰۱۹ نفر درروز رسیده است. بیش از ۸۹ درصد از قربانیان کرونایی در طی هفته ها و ماههای گذشته سالمندان بالاتر از ۸۰ سال میباشند. تا به امروز(۶٫ ژانویه)  کل بیماران کرونایی که جان خود را از دست داده اند، به رقم ۳۶۵۳۷ نفررسیده است. طبق  دستور دولت حداقل تا آخر ژانویه مقررات ویژۀ قرنطینه ای در تمامی استانهای آلمان وضع شده است. در مناطقی که تعداد مبتلاین به ویروس کرونا در حد بالایی قرار دارد (۱۰۰ نفر مبتلا به ویروس کرونا در مقابل ۱۰۰۰۰۰ جمعیت) رفت و آمد بیشتر از شعاع ۱۵ کیلومتری ممنوع است.                

 

گزارش از بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۶٫ ژانویه.۲۰۲۱               

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »