اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فاجعه آغاز شده است. آماری از تبعات تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »