اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتیاد و پخش مواد مخدر ابزار ارتجاع حاکم برای سرکوب خاموش جامعه

 ۴ میلیون و پانصد هزار نفر آخرین آمار معتادان ایران است که به نقل از گفته های سردمداران رژیم در مطبوعات حکومتی ذکر شده ، با توجه به اینکه سردمداران رژیم  ارتجاعی حاکم بر کشورمان  آمار و ارقامی دقیق و درست در خصوص اسیب های اجتماعی که خود مسبب انها بوده اند هرگز ارائه نمی دهند تعداد معتادان به مواد مخدر بیش از اینها می باشد .
ارائه این آمار در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون صدها نفر را به جرم پخش مواد مخدر حلق آویز و یا اعدام کرده است ، اما اعتیاد به انواع مواد مخدر و روانگردان سنتی و صنعتی  همچنان در ایران روبه گسترش است .
مادام که مردم جزء تیره بختی هیچ چشم اندازی برای آینده خود نمیبینند رواج انواع مصائب از جمله اعتیاد ، فحشا و جنایت سیر تصاعدی خواهد داشت . بخصوص در سایه جمهوری اسلامی که خود از بزرگترین توضیع کنندگان مواد مخدر در سطح جهان است .آمارها نشان می دهد که افغانستان 74 درصد خشخاش جهان را تولید می کند و با توجه به اینکه ایران به عنوان گذرگاه مهم عبور مواد مخدر و تغذیه کننده جهان محسوب می شود، نقش ارگانهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران در این تجارت غیر قابل انکار می شود .طبق گزارشات سایت “ویکیلیکس” پس از دستیابی به اسناد سری وزارت خارجه آمریکا از نقش جهانی سران رژیم در قاچاق مواد مخدر پرده برداشت. روزنامه “دی ولت” در اواخر سال 2011 با استفاده از اخبار منتشر شده توسط ویکیلیکس نوشت: “درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است. بر اساس این اسناد، مواد مخدر توسط ایران به آذربایجان منتقل می شود و از آن جا به اروپا صادر می گردد.”
در داخل کشور اعتیاد و قاچاق مواد مخدر روز به روز ابعاد وسیعتری بخود گرفته و دلالان مواد مخدر در سایه حمایت رژیم جمهوری اسلامی عرصه جامعه را به بازار بزرگ خرید و فروش و مبادله مواد مخدر سنتی و صنعتی تبدیل کرده اند . هزاران خانواده بهم ریخته اند . هزاران خانوده دیگر با یاس و نا امیدی قربانیانی از این بیماری را در جمع خود دارند و صدها خانواده نیز نگران آنند که در سایه اقتصاد ورشکسته و بحران زده رژیم جمهوری اسلامی دیو اعتیاد کی زنگ خانه انها را بصدا در می آورد .
اعتیاد ضمن اینکه خود یک مصیبت عظیم اجتماعی است عواقب خانماسوز دیگری مثل دزدی ، فحشا ، خود فروشی ، خود کشی ، مرگ در خیابان و حتی فروش کودکان معصم بمنظور تامین مخارج اعتیاد و غیره را به دنبال دارد . بطور مثال و بنا به گزارش  روزنامه حکومتی اعتماد در گزارشی با عنوان «بازار بچه‌فروشان» که سه‌شنبه ۲۹ بهمن 1392، در این روزنامه منتشر شد بود ، به خرید و فروش گسترده کودکان در «دروازه‌غار» تهران اشاره کرده است. در این گزارش آمده این بازار مانند وال‌استریت است، با این تفاوت که این‌جا با بچه تجارت می‌کنند . از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان”، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می‌شوند.
یکی از مسائلی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از همان بدو موجودیت خود همیشه برای ” ریشه کن ” ساختن آن به انواع و اقسام شیوه ها توسل جسته مسائله مواد مخدر بوده است . آنچه مسلم است جمهوری اسلامی با قانون و بی قانون تاکنون صدها نفر را به جرم اشاعه اعتیاد به جوخه های اعدام سپرده است . اما علیرغم این اعدام ها و کشتارهای بی محابای سران رژیم نه تنها اعتیاد از میان نرفته بلکه دامنه هر چه مخرب تر و گسترده تری نیز یافته است . بهمین دلیل نمیتوان گفت که افزودن تعداد اعدامیهای معتاد به مواد مخدر موجب کاهش این افراد و حل چنین معضل اجتماعی می گردد . انچه که بایستی به آن فکر کرد این است که روزانه هزاران تن موادمخدر چگونه پخش می گردد و چگونه و از جانب چه نهاد و ارگان قدرتمندی تولید می گردد و پخش می شود .
جمهوری اسلامی از ابتدای بقدرت رسیدنش منشا گسترش و اشاعه تمامی اعمال نفرت انگیز و زشت نظام سرمایه داری آنهم در آشکارترین شیوه ممکن بوده که مواد مخدر نیز بعنوان یکی از ابزارهای سیه روزی توده های مردم و اسارات آنها از جانب نظام سرمایه داری ایران که جمهوری اسلامی بعنوان روبنای سیاسی آن بشمار می رود ارزیابی میگردد.
رژیم ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسلامی از همان ابتدای قبضه کردن قدرت  به فتوای خمینی برای تامین مخارج نظامی به قاچاق مواد مخدر مشغول گردید و سراسر کشور از پخش ارزان مواد مخدر به عنوان ابزاری علیه جوانان استفاده کرد.
واقعیت این است که باندهای اصلی تولید مواد مخدر و قاچاق انها نه تنها در داخل کشور بلکه صدور آن به اقصی نقاط جهان هم دست اندرکاران خود جمهوری اسلامی هستند .
همه شواهد حاکی از آن است که تولید مواد مخدر و فروش آن یکی از منابع درآمد عظیم جمهوری اسلامی است . بیهوده نیست که در همه ” کشفیات ” مامورین جمهوری اسلامی باندهای گردانندۀ چرخ تولید این مواد همیشه مجهول باقی می ماند و تنها اسامی عوامل حمل و توزیع مواد مخدر اعلام میگردد . ولی تولید و توریع مواد مخدر همچنان ادامه می یابد و بر انبوه قربانیان روزبروز افزوده می شود .
دلیل این امر در این است که قاچاق مواد مخدر نیز مثل تمامی مواردی از این قبیل ، در دست باندهای حاکم خود جمهوری اسلامی است . کشف صدها کیلو مواد مخدر نیز تنها زمانی علنی می شود که درگیری داخلی این باندها منجر به بیرون افتادن مساله رقابت گروههای مختلف حاکمیت در اشاعه اعتیاد و به جیب زدن سودهای باد آورده به قیمت تباه نمودن زندگی میلیونها نفر میشود . آنها در این رقابتها بیشتر به سودهای هنگفت خود و گسترش حوزۀ عمل باندی بر باند دیگر می اندیشند تا مساله اعتیاد و ویرانگری آن .
قوانین جمهوری اسلامی بدون انکه کاری به منشائ و سرچشمه اشاعه مواد مخدر داشته باشد بمنظور انحراف افکار عمومی و گسترش فضاى رعب و وحشت ماشین کشتار خود را به کار میاندازد و صدها تن از قربانیان حرص و ولع نظام فاسدی که خود بر مردم حاکم گردانیده و دلیل اصلی تمامی سیه روزیهاست ، اعدام میکند . و در این میان هم ادعای مبارزه با مواد مخدر میکند و هم توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر که کسانی بجز سردمداران رژیم نیستند با خیالی اسوده و بدون هیچگونه هراسی به تولید و توزیع مواد مخدر ادامه میدهند . جمهوری اسلامی نه تنها نمیخواهد بر علیه مواد مخدر مبارزه کند بلکه گسترش و اشاعه مواد مخدر را بعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت ننگین سرمایه در سیه روزی توده های مردم و اسارت آنان لازم میداند . افزون ثروت و مال اندوزی سرمایه داران در گرو گسترش مواد مخدر ، تن فروشی ، و هزاران مصیبت و سیه روزی است که نظام سرمایه داری برای توده ها به ارمغان آورده است . تنها با مرگ و سقوط نظام سرمایه داری و محو استثمار و منفعت طلبی بی حد و حصر سرمایه داران و حامیان انها است که نسل انسان از قید و بند هزاران مصیبت اجتماعی که زندگی او را تهدید می کند ، آزاد خواهد ساخت . آنزمان است که انسان استثمار نخواهد گشت و خود صاحب دسترنج خویش خواهد شد و غارت و دزدی معنی خود را در جامعه از دست خواهد داد.

 سالار حسامی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »