اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دوم اسفند و پیروزی اراده و آگاهی مردم

ساعت ۲۴ روز جمعه دوم اسفند ماه ۱۳۹۸  مضحکه «انتخابات»ی رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی وارداده توده های زحمتکش مردم با شکست کامل پایان یافت . این شکست در به پای صندوق کشاندن مردم بمنظورنشاندادن مشروعیت نظام، آنقدرسنگین بود که دست اندرکاران «انتخابات»  برخلاف همیشه  ازاعلام میزان مشارکت مردم  درنمایش انتخاباتی بعد ازاتماتم زمان رای گیری، خودداری کردند. وسرانجام ۴۸ ساعت بعد وزارت کشوربا آمار ساختگی، میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. به گفته وی ۴۲ و ۵۷ دهم درصد واجدان شرایط رای دهی در این رای‌گیری شرکت کرده‌اند.

اعلام نکردن بموقع درصد شرکت واجدین رای  درکل کشور،آمار ارائه شده توسط وزیر کشوررا باشبهات زیادی مواجه کرده است . علاوه براینکه به گفته روحانی: اخذ آراء دیجیتالی بوده و تعداد مشارکت کنندگان هرلحظه بصورت آنلاین میتوانست به اطلاع عموم برسد(که این قول بنا به مصلحت نظام عملی نشد!) ،مسئولین انتخابات مثل همیشه میتوانستند با احتساب تعرفه های مصرف شده بلافاصله میزان مشارکت را اعلام کنند.این سکوت طولانی دراعلام درصد مشارکت کنندگان درانتخابات  شباهت بسیاری به تعلل دراعلام آمارجانباختگان آبان ۹۸ و دروغ بافی مقامات درجریان سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اکرائین توسط سپاه میباشد.این درحالی است که فضای عمومی سطح آگاهی وتنفر توده های مردم و فضای مجازی امکان پنهانکاری و فریب افکارعمومی را  نمیدهد وعلاوه برآن خالی بودن حوزه های رای گیری دردوم اسفندماه  نشان میدهد که مشارکت عمومی بسیار پائین تراز ان است که وزارت کشور بعد ازگذشت ۴۸ ساعت ازپایان رای گیری، اعلام کرده است.

اینکه درجمهوری اسلامی ازهمان ابتدا «انتخابات » معنی نداشته و زیر تیغ استبداد وسرکوب وبی حقوقی توده های مردم ،طبقه حاکم هربارعده ای از ذوب شدگان درولایت فقیه را دستچین و باهرترفندی تحت عنوان دروغین نماینده «مردم» به مجلس ارتجاع گسیل میکند تا جناح های مختلف از قدرت و امکانات رانتی بهره ببرند و گوش بفرمان  ولی فقیه هر طرحی را مصوب و یا ازدور خارج کنند،برهمگان معلوم و تشت رسوائی اش برسرهربام زده شده است . اما برای مقبول و مشروع جلوه دادن همین نمایشات مضحک  و برای اینکه آنرا بعنوان «انتخابات» بخورد افکارعمومی بدهند،همواره نیاز به فریب و کشاندن تعداد قابل توجهی از مردم به پای صندوقهای رای وگرم کردن تنور انتخابات  ازاهداف طی چهل سال گذشته بود . امسال نیز همه ترفند ها به کارگرفته شد ،کارنوالهای مضحکی براه انداختند ،تبلیغات وسیعی صورت گرفت و خود خامنه های بارها اعلام کرد که: شرکت درانتخابات جهاد فی سبیل الله است ودست آخرنیزقول داد که انتخاب نمایندگان بااکثریت قاطع  آراء واجدین شرایط به یک جشن ملی تبدیل خواهد شد!!

خامنه ای درتوجیه  نه، بزرگی که دردوم اسفند از توده های مردم به جان آمده دریافت کرد.قول وقرارهای پیشین خودرا فراموش کرد و این شکست سهمگین را مثل همیشه به دشمنان خارجی نسبت داده و  گفت :این تبلیغات منفی از چند ماه قبل از آغاز نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شد ودردوروز آخر به بهانه بیماری وویروس،رسانه ها ی آنها ازکمترین فرصت برای منصرف کردن مردم ازحضور درانتخابات چشم پوشی نکردند.»

اما ازپیش معلوم بود که تلاشهای رژیم برای کشاندن توده های مردم به پای صندوقهای رای دراین برهه زمانی ، تلاشی بود عبث وآرزوی خامنه ای ودیگر سردمداران رژیم نیز آرزوئی است بربادرفته  . چراکه توده های مردم بیش ازاین دراعتصابات کارگری و درخیزشهای عظیم اجتماعی ،نظیر خیزش آبانماه  رای ونظر خودرا مبنی براینکه خواهان سرنگونی کلیت رژیم هستند با هزار ویک زبان وشعار ومقاومت دلیرانه دربرابر سرکوبگریهای رژیم، بیان کرده بودند ومدتها است که مضحکه «انتخابات» رژیم ازطرف توده های رنج وکارمهر باطل خورده است.اینکه هنوزعده ای بالاجبار ویا ازروی نا آگاهی و توهم ویا منافع اقتصادی به پای صندوقهای رای کشانده شده اند و مترسک هائی که  منتصب شده اند تا قتل و غارت اموال عمومی را، این بار درلباس «نماینده مردم »به پیش ببرند وآرائی که ساخته وپرداخته شدند تا درصد قابل باوری را به افکارعمومی حقنه کنند، تغییری درتوازن قوای تغییریافته به نفع توده های مردم و شعار«جمهوری اسلامی نابود بایدگردد» نمیدهد و شعبده بازی انتخابتی دوره یازدهم وتحریم قاطع  شرکت درآن توسظ اکثریت عظیم توده های مردم ، نتیجه ای جز خاری و خفت  برای مافیای قدرت وثروت و همبستگی اکثریت عظیم توده های  زحمتکش مردم دربرنداشته و بدون تردید مبارزات اقتصادی ، سیاسی  توده های مردم و مبارزه برای پایان دادن به ستم واستثمار وزور وسرکوب با هدف سرنگونی انقلابی کلیت رژیم  ادامه داشته و گسترش خواهد یافت .

دوم اسفند رشد آگاهی واراده  توده های مردم را درمبارزه  با رژیم جمهوری اسلامی ،درابعادی گسترده به نمایش گذاشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »