اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زندانیان اعتصابی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
 اعتصاب غذای طولانی آرش صادقی، سعید شیرزاد، محمدرضا نکو نام، محمدعلی طاهری و زندانیان سیاسی دیگر مانند وحید صیادی نصیری، مهدی و حسین رجبیان( دو برادر هنرمند)، علی شریعتی، امیر(علی) امیرقلی، مرتضی مرادپور بازتاب وسعیی در سطح کشور و افکار عمومی بین المللی یافته است.اعتصاب غذای این زندانیان در اعتراض به احکام دستگاههای قضایی ـ امنیتی و حاکمیت سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ، شروع وادامه یافته است. آرش صادقی فعال سیاسی که خود به اتهام های واهی به نوزده سال زندان محکوم شده است در اعتراض به حکم نه سال زندان برای همسرش گلرخ ابراهیمی ایرائی هفتاد و دو روز پیش اعتصاب غذای خود را شروع کرد.اتهام گلرخ ابراهیمی یادداشت هائی برای یک رمان منتشر نشده در اعتراض به سنگسار است که در جستجوی نیروهای امنیتی از خانه آن ها پیدا شده است.
طوفان وسیعی از حمایت از اعتصاب کنندگان در شبکه های اجتماعی، و تجمع اعتراضی تحسین برانگیز صدها نفر در روز دوشنبه در برابرزندان اوین برای کارزار حمایت از آرش صادقی و اعتصاب کنندگان ودهها اعتراض دیگر اعتراضاتی بودند که گستردگی حمایت از اعتصاب کنندگان را منعکس می سازند. از پی این اعتراضات  گلرخ ابراهیمی امروز به طور موقت برای سه روز از زندان مرخص شد و آرش صادقی نیز با پایان دادن به اعتصاب خود برای معالجه عوارض اعتصاب به بیمارستان منتقل شد.
علاوه بر زندانیان اعتصابی که تنها به دلیل عقاید و باورهایشان در زندانهای رژیم به سر می برند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم می کنند اکنون صدها تن دیگر از مبارزین سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی تنها به اتهام  دگراندیشی، دفاع از آزادی و حقوق بنیادی شهروندی، دفاع از مطالبات و حقوق کارگران، زنان، انسانهای محروم و تحت ستم و تبعیض جامعه،  پس از تحمل شکنجه و محکومیت های سنگین در گوشه زندان بسر می برند.
با پژواک وسیع فریاد زندانیان اعتصابی و حمایت های وسیع افکاری عمومی از آن ها، اکنون مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می تواند به یک درخواست توده ای موثر مبدل شود. رژیم جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان زندانیان اعتصابی و خطری است که اکنون جان این  زندانیان را تهدید میکند. آزادی موقت گلرخ ابراهیمی و انتقال آرش صادقی به بیمارستان را باید یک گام مقدماتی برای حمایت از زندانیان سیاسی قلمداد کرد. باید با همه شیوه های ممکن و موثر، که در روزهای اخیر شاهد برخی از آن ها بوده ایم، نه فقط کارزار حمایت از زندانیان اعتصابی بلکه پیکار برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را ادامه داد. “شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست” قویاً از کارزارهای اعتراضی برای آزادی  زندانیان اعتصابی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی حمایت کرده و همراهی و همگامی با  این اعتراضات را از وظائف همه مردم آزاده ایران می داند. همه زندانیان سیاسی و عقیدتی  باید فوراً و  بدون قید و شرط آزاد گردند.

کارزارهای حمایت از زندانیان سیاسی را با همه قوا ادامه دهیم!

همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شوند!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵،   ۳ ژانویه ۲۰۱۷

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست

اسامی امضاء کنندگان:

۱ – اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۲– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳ – کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

۴ – حزب کمونیست ایران

۵ – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۶– سازمان راه کارگر

۷ –  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۸ –  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم

۹ –  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه – هامبورگ

۱۰ –  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۱ –  کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

۱۲–  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران – دانمارک

۱۳–  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران – فنلاند

۱۴–  نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران – غرب آلمان

۱۵– هسته اقلیت

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »