اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هشتک، اعدام نکنید !؟، هشتک، آزاد کنید !؟

مسعود . تهران


 متاسفانه در اثر تبلیغات دستگاههای خبری بورژوایی همواره فراموش میکنیم که در ایران با حاکمیتی به غایت خونریز و خون آشام روبرو هستیم که این خصیصه  مشخصه بارز آن شده و از نخستین روزهای شکل گیریش شاهد آن بوده ایم  و تا به امروز این ماشین جنایت و کشتار متوقف نشده و هرگز متوقف نخواهد شد . سران رژیم تداعی کننده داستان ضحاک مار بدوش هستند که فقط خون متضمن حیات آنهاست ، رژیم طی این سالها به خوبی نشان داده که تنها و بهترین روش حکمرانی را با قدرت عمل کردن و ایجاد رعب و وحشت ، خصوصا در بحرانی ترین شرایط ، میداند تا جایی که  این روش را در مناسبات بین المللی و در ارتباط با کشورهای مختلف با کمک اراذل و اوباشش در سطح منطقه به کار برده و در موارد بسیاری هم نتیجه مطلوب  گرفته است .  مهمتر از همه این که نزد رژیم نظر مجامع جهانی و افکار عمومی  از کمترین اهمیتی برخوردارند . قتل عام خلق ترکمن و خلق کرد در بهار 58، اعدامهای روزانه تابستان و پاییز 60 که هر روز اسامیشان در روزنامه ها منتشر میشد، اعدامهای سالهای 61 – 62 – 63 – 64، قتل عام تابستان 67، به خون کشیدن اعتراضات  سالهای 78 – 88 – 96 – 97 – 98 ، به قتل رساندن روزانه کولبرها ، اعدام کودکان ، تشکیل دادگاههای فرمایشی چند دقیقه ای، شوهای اعتراف گیری تلویزیونی، شکنجه های وحشتناک زندانیان سیاسی که فقط گوشه هایی از آن به بیرون درز کرده، ترور مخالفین سیاسی در داخل و خارج کشور ووووو همه و همه در ایران و توسط جمهوری اسلامی و در برابر دیدگان مجامع جهانی و افکار عمومی به وقوع پیوسته و در بسیاری موارد بی توجهی یا کم توجهی مجامع جهانی و افکار عمومی و مماشات وقیحانه کشورهای اروپایی موجب افزایش اعتماد به نفس رژیم شده و دریافته که میتواند با فراغ بال هر جنایتی مرتکب شود که تا به امروز هم ادامه دارد و بی شک تا رژیم حیات دارد، ادامه خواهد داشت . هشتکهای اعتراضی  اگر چه به جای خود اهمیت دارد ولی صرفا یک اعتراض بی خطر لیبرالی است ولی هیچگاه نمیتواند موجب توقف ماشین سرکوب رژیم وحتی کند شدن آن شود . برای رژیم این هشتکها و طوفانهای ! توئیتری صرفا جنبه سوپاپ اطمینان دارد که بخشی از جامعه با کمترین ریسک و در نرمالترین شرایط خود را تخلیه میکنند، و مطمئنا هیچ تغییری در رفتار رژیم ایجاد نخواهد شد. خواهش از رژیم که نوید را اعدام نکنید، ستوده را آزاد کنید احیانا منجر به توقف اعدام یک نفر و آزادی یک نفر دیگر خواهد شد اما برای هزاران نفری که در زندانها مخوف مخفی و علنی که حداقل هفت هزار نفرشان در آبان 98 بازداشت شده اند و به قول نوید افکاری سرهای مناسبی برای طناب دارشان هستند چه باید بکنیم ؟  چند هشتک دیگر و در طی چند سال لازم است تا آنها را نجات دهیم ؟ ( البته اگر تضمین شود که در آینده به این تعداد اضافه نشود ) .  ماشین سکوب رژیم بخشی از ماهیت رژیم است و تغییر ماهیت رژیم فریبی لیبرالی است که اصلاح طلبان داخلی و شبکه های خبری امپریالیستی مانند BBC و منوتو  و ایران اینترنشنال ترویج میکنند که گویا رژیم با فعالیتهای هشتکی تحت فشار قرار میگیرد و به راه راست هدایت میشود . چند هزار نویدها و زانیارها و لقمان ها و رامین ها باید سرهایشان بالای دار رود تا از فضای مجازی به دنیای واقعی باز گردیم ، بعد از چهل سال زندگی با جمهوری اسلامی باید آموخته باشیم که برای آزادی زندانیان سیاسی و متوقف کردن ماشین کشتار و سرکوب رژیم ، تنها یک راه پیش روی ما قرار دارد ، به زیر کشیدن و سرنگون کردن این رژیم پلید و سپردن سران و مزدوران جنایتکار و فاسد آن به دستگاه عدل و داد انقلابی است  که آن هم در خیابانها و کارخانجات و محلات و در تمام شهرهای کوچک و بزرگ محقق میشود،  تنها بدین طریق است که میتوانیم در زندانها را بگشاییم و فرزندان دلیرمان را در آغوش بگیریم، اقدامات هشتکی و فعالیت در فضای مجازی تا زمانی که به  فضای واقعی کشیده نشود و عینیت نیابد مشغولیاتی بیش نیست .   

مسعود . تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »