اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

با درود به جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

در این مراسم بزرگداشت سالگرد رستاخیر سیاهکل  ،با یادی از عزیزانمان که در مبارزه و دفاع از آرمان های انسانی شان  ، با از خودگذشتگی در نبردی نابرابر و تحت شکنجه های قرون وسطایی علیه حکومت های شاه و جمهوری اسلامی جان باختند. صحبتم را با  یاد رفیق مهدی اسحاقی آغاز میکنم : خردادماه ۱۳۴۸ برای کنکور دانشگاه ،به شیراز رفته بودم  . رفیق وبرادرم بزرگم غلام ابراهیم زاده  را همراه با رفیق مهدی اسحاقی در بیمارستان نمازی دیدم، غلام با رفقای انقلابی که در سیاهکل جان باختند ارتباط داشت و مشخصا  با رفیق مهدی اسحاقی هم دوره دانشجوئی در دانشگاه شیراز بودند . مهدی  انسانی  انقلابی و کمونیستی مهربان و فروتن بود که در بهمن ماه ۱۳۴۹ در سیاهکل همراه رفیق محمد رحیم سمایی جان باختند ، در فروردین ۱۳۵۰که غلام را دیدم  خبر ناگوار جانباختن مهدی در سیاهکل ، همراه  با یاد و خاطراتشان را برایم مطرح کرد . غلام  ۳ بار در سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۸ و ۱۳۵۰ که پزشک بیمارستان بندر لنگه بود دستگیر شد و قبل از قیام ۱۳۵۷ آزاد شد و در ۷ تیر ۱۳۶۲ توسط آدمکشان حاکمان اسلامی جان باخت .

فریدون نجف زاده سال ۱۳۴۹ از گروه رشت  کنگاور بعد از مصادره یک شعبه بانک صادرات در تهران بعد از خروج از بانک دستگیر و زیر شکنجه  جانباخت

رفیق ملکوتیان از گروه رشت کنگاور که در سال ۱۳۴۸ دستگیر شده بود و تحت شکنجه های وحشیانه ساواک قرار گرفت بعد از آزادی اش در قیام ۱۳۵۷ ، در تسخیر پادگان جمشیدیه تهران شرکت نمود و در اثر تیر اندازی ارتشی های طرفدار شاه جان باخت

رفیق بهروز ارمغانی عضو کمیته مرکزی سازمان چریک های فدایی خلق که مسولم بود کمونیستی مهربان و فروتن و سازمانگری غیر قابل جایگزین در سازمان فدایی و جنبش کمونیستی  ، بایاد و خاطراتش در ذهنم همواره با هم هستیم

رفیق اسماعیل عابدی که از دوران کودکی تا جانباختنش با هم بودیم و به محض دستگیری ام وحشتناکترین لحظه زندگی ام دیدن پیکر های سوخته و متلاشی شده ۲۰ نفر از رفقای فدایی ام بودم که توسط ساواک جان باخته بودند و هر بار همدیگر را میدیدیم همدیگر را بغل میکردیم و میبوسیدیم و هر قرار ممکن بود آخرین قرار و آخرین وداع باشد . انسان هایی که برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه میکردند و تاکتیک مبارزه مسلحانه را دیکتاتوری شاه به نیرو های انقلابی تحمیل کرده بود و پاسخ حکومت به هر گونه مبارزه سیاسی شدت عمل ساواک وزندان و شکنجه و محرومیت های اجتمایی بود

رفیق رشید حسنی پسر ملا حسنی جلاد ،از چهره های مقاومت زندان های شاه و اسلامی که ۲ سال در بند ۸ قصر که در زمان قاجار و یا رضا شاه طویله بوده ،  هم اطاق بودیم خاطرات طولانی از رشید دارم

رفیق مرتضی کریمی کمونیستی فروتن و فراموش نشدنی که ۲ سال فعالیت مشترک سازمانی با هم داشتیم و از چهره های شناخته شده  مقاومت در زندان های شاه و اسلامی بود

رفیق یحیی رحیمی از اسطوره های مقاومت که ۲ سال در انفرادی کمیته مشترک ساواک شهربانی تحت شکنجه قرار داشت و ۶ ماه جیره روزانه شلاق داشت .  اعتصاب غذای تر و خشک به مدت ۹۰ روز در زندان دیزل آباد کرماتشاه با  نتها خواستش:  انتقال به زندان سیاسی قصر تهران . در ۲۵ خرداد ۱۳۶ در تهران دستگیر شد و مطلقا اطلاعاتی به دشمن نداد و اعدام شد .

از خاطرات رفقایی که با هم فعالیت سیاسی و تشکیلاتی داشته ایم و یا همبند در زندان شاه بوده ایم  بی شمارند و به بیش از ۱۰۰ نفر که توسط ساواک شاه و حاکمان اسلامی جان باخته اند . این خاطرات در طول زندگی شبانه روزی ام با من است یادشان گرامی باد و با امید به تحقق اهداف و آرزو های انسانی شان

باقر ابراهیم زاده

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »