اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

توقیف نشریه دانشجویی “میدان آزادی”

پس از انتشار شماره ششم گاهنامه دانشجوییمیدان آزادیمعاون فرهنگی این دانشگاه دوباره یادآور فرهنگ سرکوبحکومت در دانشگاه‌ها شد و اعلام نمود که باید از ادامه فعالیت این نشریه جلوگیری شود.

همچنین طی این مکاتبه رو به مدیر مسئول این نشریه، ملیکا قراگوزلو وی موظف شده تا خود را به کمیته انضباطیدانشگاه معرفی کند.

طی ماه‌های گذشته نشریات زیادی از طرف کمیته‌های مختلف فرهنگی، انضباطی و امنیتی توقیف شده‌اند. این بگیر وببندها نتیجه هیچ چیز نیست جز اینکه حاکمیت از تکثیر صدای حقخواهی دانشجویان واهمه دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »