اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره زمان پس از بحران کرونا

وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه داری را پس از پایان اپیدمی کرونا میتوان بطوراختصار بشرح زیر توصیف نمود :

سرمایه داری، خواه از نوع نئولیبرالی آن و خواه از نوع غیرنئولیبرالی که خواستار کنترل دولت بر شرکت های بزرگ و تجارت آزاد است، پس از گذراندن زمان نسبتاً کوتاهی از اختلالات و مشکلات حاصل از این بحران برای آن، رویهمرفته بر اینها غلبه خواهد یافت و کسب و کار خود را همچنان مانند سابق ادامه خواهد داد البته در بعضی کشورها با فعالیت و بازدهی کمتری و البته در بیشتر کشورها تغییری در مقایسه با سابق زمان حال نخواهد داشت. زیرا در آن بعضی کشورها مانند سراسر دنیا طبقه کارگر از آگاهی طبقاتی و تشکل سیاسی لازم جهت انجام انقلابات موردنیاز یا لااقل انجام تحولات اساسی اقتصادی و سیاسی بنفع توده های مردم برخوردار نیست. بعلاوه حداقل روشن نیست که آیا وضعیت اجتماعی در این کشورها در دوره پس از کرونا موقعیت عینی انقلابی بحساب خواهد آمد یا نه.

بدیهی است که در کشورهای مزبور که در آنها بحران کرونا تأثیر مخرب زیادی در حوزه اقتصاد گذاشته است  بیکاری و فقر بدبختی معمولاً  تا حد زیادی ازدیاد میابد، جریانی که از هم اکنون نیز پدیدار شده است. انقباض قابل توجه اقتصاد و تولید در این کشورها طبعاً منجر به بیکاری بیشتر و (بخصوص در کشورهای توسعه نیافته) افراد بیشتری با درآمد بسیارناچیز یا بدون درآمد میگردد. بنابراین احتمالاً مبارزات مردمان این کشورها علیه سرمایه در چارچوب مطالباتی دموکراتیک افزایش خواهد یافت. اما من فکر میکنم که همانطور که فوقاً گفتم این خواستها متأسفانه چندان عملی نخواهند شد. بهرحال واضح است که کمونیست ها و فعالین کارگری و چپ های رادیکال بایستی حتی الامکان بطورفعالانه در این مبازات مردم شرکت نموده و بطورکلی تلاش نمایند درصورت لزوم جهت تبلیغ و طرح شعارهای سوسیالیستی و یا برای رادیکالیزه کردن هر چه بیشتر و متحقق نمودن مطالبات به توده های کارگر و زحمتکش کمک  و با آنان همکاری و آنان را هدایت نمایند.

کشورهای فوق الذکر عباتند از : ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان،بریتانیا و بعضی کشورهای باصطلاح توسعه نیافته  ازقبیل ایران ، برزیل، ترکیه و روسیه. چنانکه دیده میشود، اقتصاد(البته کاپیتالیستی) اکثر کشورهای جهان شامل اکثریت بالای جمعیت دنیا از بحران کرونا آسیب جدی ندیده است.

این را هم میتوام بیفزایم: شاید گفته شود که گلوبالیزاسیون  نیز درد ورنج توده های مردم در خلال دوره پس از اتمام بحران کرونا را افزایش میدهد. درصورتیکه بطورکلی این پدیده موجب فقر و بدبختی میگردد، البته مردم باید با آن مبارزه کنند. اما جهانی شدن بیشتر و بیشتر ،بنظر من، درهرصورت درعین حال موجب پیوند بیشتر و بیشتری بین طبقات کارگر و مردمان کشورهای مختلف میگردد . و این جریان بسهم خود پیش زمینه بین المللی را برای انقلابات سوسیالیستی و سوسیالیسم در آینده در سطح جهانی بیشتر و بیشتر مساعد مینماید.      حمید پویا ، 13 می 2020

 نوشته حاضر ترجمه مقاله ایست با همین عنوان و با تاریخ فوق الذکر که من آن را بزبان انگلیسی نوشته ام و سپس خودم آن را به فارسی برگردانده ام.  حمید پویا

                                                                          

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »