اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حرکتهای اعتراضی در امریکای لاتین بر علیۀ جنگ در اکرائین

“برای زندگی و صلح در سراسر جهان”

جمع وسیعی از سازمانهای مختلف و شخصیتهای سیاسی معروف در امریکای جنوبی اعتراض خود را بر علیۀ جنگ در اکرائین اعلام نمودند.

تظاهرات بزرگ ارتش رهائیبخش زاپاتیستها در چیاپاس مکزیک

شهر سان کریستوبال د لاس کاساس ات آل: در ایالات چیاپاس بیش از 5000 از نیروهای ارتش رهائیبخش زاپاتیستها و نماینده گان کمیسیون ششم زاپاتیستها بر علیۀ “جنگ سرمایه داری جهانی” تظاهرات کردند.

“خروج ارتش روسیه از اکرائین”، ” نه سلنسکی نه پوتین – پایان جنگ”، “جنگ سرمایه داری بایستی بر علیۀ خلقهای اکرائین و روسیه پایان یابد”، زندگی و صلح در جهان” شعارهایی بودند که در این تظاهرات در شهر سان کریستوبال داده میشد.

در تراکتها، پلاکاردها، سخنرانیها و بیانیه های این تظاهرات همچنین شعارهایی مبنی به اینکه جنگ نه تنها در اکرائین بلکه در فلسطین، کردستان، سوریه، در شیلی برعلیۀ  ماپوچو و بر علیۀ خلقهای بومی در سراسر دنیا در جریان است.

بنابه گفتۀ ارتش رهائیبخش زاپاتیستها، این تظاهرات آغاز یک حرکت سراسری بین المللی ست که با برگزاری آکسیونهای مختلف از جمله برگزاری تظاهرات، سازماندهی مراسمهای سیاسی، برگزاری فستیوالها و کنسرتهای موسیقی و تدارک نشستها در مناطق مختلف، انسانهای آزادیخواه و مبارز، گروه ها، احزاب، تشکلها و جنبشهای سیاسی اجتماعی در مکزیک و درسراسر دنیا را دعوت به حرکتهای مشترک برای پایان دادن به این جنگ فراخوان داده است.

ارتش رهائیبخش زاپاتیستها از همان روزهای آغاز جنگ بر علیۀ حملۀ نظامی روسیه در اکرائین اعتراض نمود و همطراز اعتراض خود را بر علیۀ ناسیونالیسم حکومت اکرائین و خطرات بوجود آمدن یک بحران و وضعیت انفجارآمیز دیگری را اعلام کرد. زاپاتیستها همچنین خواهان حمایت از تمامی نیروهای متحد و مبارز و آزادیبخش و صلح طلب دراکرائین و روسیه بوده و فراخوان به ادامۀ تظاهرات بر علیۀ جنگ هستند. “جنگ بایستی متوقف شود. اگر این جنگ ادامه یابد، همچنانکه شاهد آن هستیم، به انفجار کشیده خواهد شد طوری که شاید هیچکس نتواند در این بین باقی بماند که در این میدان کشت وکشتار گزارشی تهیه کند.”

“ما همه ضد جنگ هستیم و از صلح و همبستگی بین المللی تمامی خلقهای دنیا دفاع می کنیم.” این بخشی از بیانیۀ مشترکی ست که از طرف سازمانها و جنبشهای سیاسی اجتماعی امریکای لاتین در تاریخ 18 ماه مارس به زبانهای مختلف انتشار یافته است. حرکت کشاورزان بی زمین (م اس ت) در برزیل، حزب چپ “جبهۀ آمپلیو” از جمهوری دومینیک، بومی ها و مجامع مختلف سیاهپوستان امریکانشین و اتحاد چپ برای دمکراسی مردمی و سوسیالیسم از جامائیکا از جمله سازماندهنده گان این حرکت مهم در امریکای لاتین بر علیۀ جنگ هستند.

“ما برای پایان دادن به پیمان ناتو مبارزه می کنیم. به خاطر عملیات جنگی که ناتو درآفریقا، خاورمیانه، لیبی، عراق و سوریه مسبب شده، نمی خواهیم ناتو وجود داشته باشد. در اینجا در امریکای لاتین ناتو با داشتن پایگاههای نظامی که در مالونین در دست دارد و با حمایت از حکومت کلمبیا به حق تعیین سرنوشت خلقها تجاوز و حمله میکند. حکومت امریکای شمالی بایستی به جنگ افروزی هایش پایان دهد همچنانکه از سال 1950 در 33 کشور دنیا با جنگ کشورها را به اشغال نظامی خود در آورده و باعث کشتن میلیونها انسان در سراسر دنیا شده است.”

” جنگ ابزاری ست که با تمایل کشورهای ابرقدرت و سرمایۀ بین الملل، که در دست  ابرقدرتها قرار دارد و تمایل صنایع عظیم نظامی سازماندهی و برنامه ریزی میشود و اینان  بودجه های دولتی هنگفتی را برای این جنگها به تصویب می رسانند و با کشتار مردم سودهای کلانی به جیب می زنند.”

” سازمان ملل متحد بایستی تجدید سازماندهی شود و نه تنها حکومتها بلکه بایستی مجامع، سازمانها و جنبشهای اجتماعی سیاسی نیز در این ارگان شرکت و نقش داشته باشند. سازمانها و جنبشهای مردمی تلاش خود را برای ساختن یک جهان نو، جهانی بدون اعمال قدرت امپریالها و قدرت طلبان، بدون تسلط و اعادۀ قدرت و جهانی بدون تسلیحات اتمی به پیش می برند.”

” نابود باد جنگها، پایان دهید به مرگ و فریب کاری و دروغ پردازی” شعارهایی ست که در بیانیۀ پایانی این اعتراضات به اطلاع عموم رسیده است.

در آرژانتین جنبشها، سازمانهای اجتماعی با تظاهرات گسترده ای سیاستهای امریکای شمالی را در جهت تشدید جنگ محکوم کردند و اتحادیه اروپا را در جهت تقویت این جنگ مورد اعتراض قرار دادند.

” تشدید جنگ برنامۀ ناتو” بدین شکل که روسیه را محاصره کرده و حکومت دست راستی اکرائین را بیشتر از پیش مسلحه نموده است. در بولیوی، برزیل، شیلی، کستاریکا، مکزیک، پرو، اروگوئه و ونزوئلا فراخوان به سازماندهی بر علیۀ جنگ را گسترش داده اند. در بیانیه های مختلف سازمانها و نیروهای اجتماعی خواهان خروج روسیه از اکرائین و همچنین نقش ناتو را در هر چه بیشتر مسلح کردن کشورهای غربی محکوم کردند.

” حملۀ نظامی به اکرائین محکوم است. نیروهای انقلابی چپ، سازمانها و مردم صلح طلب بایستی بدون هیچ تعللی عقب نشینی فوری روسیه را از اکرائین فرابخوانند و ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا را که نه تنها سیاست جنگ طلبی و مسلح شدن هر چه بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است، بلکه در کنار نیمه مستعمره کردن اکرائین قصد به تصرف در آوردن روسیه و محاصره این کشور را پیش گرفته است، محکوم کنند. ناتو از زمان از هم پاشیده شدن شوروی با کشش و تسلط بر مناطق شرق اروپا، اعضاء خود را دو برابر کرده و نیروهای نظامی و راکت های خود را بر علیۀ روسیه نشانه گرفته است.”

” ناتو یک تهدید جهانی برای بشریت در دنیا است.” ” بشریت بر علیۀ ناتو”

این نظرات، بیانیه ها و شعارهایی بوده که در حال حاضر جو سیاسی و اعتراضات بر علیۀ جنگ را در امریکای لاتین نشان میدهد.

گزارش از طرف بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

31 مارس 2022

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »