مرور رده

کمیته بین المللی

آخرین تحولات دربولیوی

روز یکشنبه 27 مهرماه نتایج انتخابات بولیوی اعلام شد . براساس نتایج اولیه "لوئیس آرسه"وزیراقتصادسابق (دردوران ریاست جمهوری "مورالس"،کاندید حزب "حرکت
Translate »