مرور رده

مقالات.تهران

مقالات و گزارشات فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدايیان کمونیست

کرونا و سرمایه داری

شیوع کرونا فارغ از چرایی و چگونگی آن  امپریالیسم را با بحرانی درگیر کرده که به اذعان بانک جهانی و اغلب تئورسین های سرمایه داری بعد از بحران دهه سی میلادی که به جنگ دوم جهانی منجر شد
ادامه مطلب ...
Translate »