فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

روابط عمومی

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق مبارز طیفور بطحائی

با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق مبارز طیفور بطحائی بعد از یکسال و نیم مبارزه با سرطان ریه، سرانجام درروز پنجشنبه بیستم شهریورماه 1399 دربیمارستان شهر گوتنبرگ سوئد، درگذشته است. طیفور
ادامه مطلب ...

تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق ایرج حیدری ازاعضای سازمان راه کارگر

باخبرشدید که رفیق ایرج حیدری ازاعضای سازمان راه کارگر، بعداز یک مدت بیماری، درروز یکشنبه 17 فروردین درپاریس بدرود حیات گفته است . رفیق ایرج حیدری ازکادرهای راه کارگر بود که فعالیت…
ادامه مطلب ...

تسلیت بمناسبت درگذشت فریبرز رئیس دانا پژوهشگر سوسیالیست ومدافع کارگران وزحمتکشان

با تاسف فراوان مطلع شدیم که دکتر فریبرز رئیس دانا، چهره شناخته شده برای کارگران ،زحمتکشان ،روشنفکران، زنان ،دانشجویان وخلقهای تحت ستم واستثمار، خانواده های  قتلعامهای دهه شصت واعدام…
ادامه مطلب ...

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

خبرتاسف باردرگدشت ناگهانی رفیق اردشیرصیادی سامان، درشهرهانوفرآلمان همه رفقا ودوستان اورا درغم اندوه فروبرد .باورکردن اش سخت وفقدانش تحمل ناپدیر بود. او یک روزقبل از آن مشتاقانه منتظر…
ادامه مطلب ...

حمایت از کانون نویسندگان ایران ونویسندگان وهنرمندان آزادیخواه یک وظیفه انسانی است

 بیدادگاه های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی  سه تن از ازاعضای کانون نویسندگان ایران ،رضا خندان،بکتاش آبتین،هریک را به 6سال زندان و کیوان باژن را به سه سال ونیم و حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت…
ادامه مطلب ...

پاسخ به سئوالات

رفقای گرامی:  اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکموتیست سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت با سلامها ی گرم به شما رفقای دست…
ادامه مطلب ...

ازفراخوان «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونت دولتی ،اجتماعی،و خانگی برزنان »حمایت میکنیم

درآستانه 8 مارس، روز جهانی زن  اکسیونهای مختلفی در ایران وسراسر جهان توسط زنان ومردان مبارز برعلیه آپارتاید جنسی و بی حقوقی زنان، قوانین وسنت های ارتجاعی زن تیز و مردسالارانه  برگزار…
ادامه مطلب ...

نوروز دل افروز الهام بخش توده های کارگر و زحمتکش و همه مبارزان راه آزادی وسوسیالیسم باد!

ازپس زمستانی سرد ، اینک نسیم بهاری بردرمیکوبد  و آفتاب نرمتاب بهاری گیسوان زمین را باهزاران گل میآراید .انسان نیز، درهیاهوی طبیعت  تلاش  و کوشش ومبارزه برای زندگی بهتر را بازمی…
ادامه مطلب ...

همزمان با آغاز اعتراضات سراسری، سایت ها وآدرس های سازمان توسط رژیم اسلامی حک وازدسترس خارج شده بود

مراجعین گرامی بدینوسیله به اطلاع میرسد که همزمان با آغاز اعتراضات وتظاهرات سراسری کارگران وزحمتکشان کشورمان علیه ستم واستثمار و بیدادگریهای نظام حاکم ، سایتها و تمام ای مایلهای سازمان …
ادامه مطلب ...