مرور رده

روابط عمومی

پاسخ به سئوالات

رفقای گرامی:  اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکموتیست سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت با…

همزمان با آغاز اعتراضات سراسری، سایت ها وآدرس های سازمان توسط رژیم اسلامی حک وازدسترس خارج شده بود

مراجعین گرامی بدینوسیله به اطلاع میرسد که همزمان با آغاز اعتراضات وتظاهرات سراسری کارگران وزحمتکشان کشورمان علیه ستم واستثمار و بیدادگریهای نظام حاکم…
Translate »