مرور رده

اطلاعیه های شورای مرکزی

بمناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۹۹

کارگران وزحمتکشان! نوروزتان دراتحاد وهمبستگی علیه شیوع ویروس کرونا،، ودراتحاد ومبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و رهائی از ستم واستثمار وزور…
Translate »