مرور رده

اطلاعیه های کمیته کرج

درباره تشکل های کارگری

درباره تشکل های کارگری در سالهای اخیر کشور ما شاهد یک جنبش همگانی واعتراضات واعتصاباتی تقریبا هر روزه وپراکنده و بدون برنامه ورهبری منسجم بوده است.…

پس از گذشت نیم قرن سرکوب

پس از گذشت نیم قرن سرکوب وحشیانه حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی ودور بودن عنصر انقلابی از بطن مبارزات توده ها در حالی که مردم در زنجیر کشورمان جان به…
Translate »