اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بحران در بحران

سال  ۲۰۲۰ با مصیبت های ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا و بیم و هراس از تشدید بحرانهای سرمایه داری آخرین روزهای خود را سپری کرد و گذشت. در آغاز سال نو ۲۰۲۱ توده های مردم جهان  بجای جشن و شادی  نظاره گر غم و اندوه میلیونها انسانی هستند که علاوه بر بدوش کشیدن فشارهای ناشی از تشدید بحران اقتصادی، بخاطر ناتوانی نظام سرمایه داری در مهار  ویروس کرونا و ارائه خدمات درمانی لازم، عزیزان خویش را از دست داده اند و یا در چنبره این بیماری گرفتارند و سرنوشت شان معلوم نیست و موجهای جدید و جهش یافته ویروس کرونا در روزهای اخیر و افزایش مرگ بیماران،  به نگرانیها و سر درگمی های بیشتر دامن زده و به بی اعتمادی به نظامهای مستقر افزوده است.

درآغاز سال جدید میلادی صاحبان قدرت و ثروت جهان نتوانستند همچون سالهای گذشته با ” چراغانی کردن میادین شهرها، برنامه های پر زرق و برق تلویزیونی،  فضای مه آلود و پر از بیم و هراسی را که بحران در بحران سرمایه داری، از یکسو و ناتوانی در جلوگیری از شیوع  ویروسهای کشنده ای نظیر ویروس کرونا از سوی دیگر بر جهان حاکم کرده است، از دیده ها پنهان دارند و با پیام های وهن آلود و وعده و وعیدهای تو خالی سران کشورها همه چیز را باب میل و نظام سرمایه داری را بهترین گزینه و ابدی جلوه دهند.

سال گذشته با شیوع گسترده ویروس کرونا، بحرانی  دیگر بر بحرانهای  ناشی از کارکرد سیستم سرمایه داری افزوده شد و نفس ها را در سینه ها حبس کرد. جامعه بشری همچنان  چنگ در چنگ بحرانهای  متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  بود که  با شیوع ویروس کرنا و ناتوانی درکنترل و پیشگیری آن، ابعادی بسیار فراتر از بحرانهای سالهای قبل را تجربه کرد . 

از دست دادن مشاغل، گرانی، بیکاری، گسترش فقر، آلودگی محیط زیست، مرگ و میر میلیونی کودکان، زنان، جوانان، پیران، کشتار و زجه و ناله انسانهائی که بخاطر عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و داروئی  و پزشکی جان دادند و یا زیر بمبارانها، بمب گزاریها و کشتارها و اعدامها تکه تکه شدند، تنها تبعات رو به بیرون و قابل مشاهده این بحران بود و اثرات تاریخی آن هنوز رونمائی نشده اند.

ناتوانی دول سرمایه داری  در مهار ویروس کرونا و بحران اقتصادی درسال گذشته و اعتراف سران سرمایه به تداوم آن درسال جدید و تداوم و تشدید تضاد بین کشورهای معظم سرمایه داری در باز تقسیم مناطق نفوذ و تسلط بر بازارها و نیروی کار ارزان،  چشم انداز تیره و تارتری را برای ساکنین کره زمین تصویر میکند. چشم اندازی که در آن انحصارات سرمایه داری و دول حاکم  بر آنها با انداختن بار بحران بر دوش اقشار و طبقات زحمتکش، بی حقوقی و استثمار و سرکوب را افزایش خواهند داد.

 از سوی دیگر با عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش جنبشهای اجتماعی کارگران و توده های زحمتکش مردم، آلترناتیو سوسیالیستی بمثابه تنها راه خلاصی از نکبت سرمایه  با اقبال بیشتری روبرو خواهد شد. با بیداری و آگاهی بیشتر توده های کارگر و زجمتکش سران سرمایه و ثروت باز هم زرادخانه های تئوریک و تسلیحاتی خود را به راه خواهند انداخت تا با فریب و نیرنگ و استفاده از مذهب و خرافه و از نژاد پرستی و ناسیونالیسم، افکار عمومی را از علل اصلی  بحران اقتصادی و ناتوانی و پوسیدگی نظام سرمایه داری منحرف سازند ، آنها  باز هم تلاش خواهند کرد جنبش های اجتماعی  را از مسیر اصلی منحرف کرده و از بروز انقلابات اجتماعی  و سرنگونی نظام سرمایه داری جلوگیری کنند. جنگ و سلطه طلبی ذات نظام سرمایه داری است. صاحبان زر و زور با تشدید بحرانهای اقتصادی همچنان برطبل جنگ خواهند کوبید .

با این وجود مبارزه بین طبقات اجتماعی و میان نو و کهنه تعطیل ناپذیر است و نقطه امید از همینجا سرچشمه میگیرد. درجریان این مبارزه که مملو از فراز و نشیب ها و شکست و پیروزیها است، طبقه کارگر ، توده های مردم و بطور کلی بشریت مترقی از زیر سایه سنگین اختاپوس سرمایه سربلند میکنند و بیدار میشوند و هر روز بیشتر از روز قبل، دوست و دشمن طبقاتی  خود را تشخیص میدهند و در می یابند که برای رسیدن به آمال و آرزوهای انسانی خود  از خدا و پیغنبر  و از ناجیان  رنگارنگ زمینی آنها کاری ساخته نیست  و آنها جز  تطهیر نظم استثمارگرانه  موجود  و مشروعیت بخشیدن به ادامه آن کار دیگری نخواهند کرد. کارگران و توده های زحمتکش مردم که  تولید کنندگان اصلی نعم مادی و سازندگان تاریخ هستند در جریان مبارزات روزمره خود به آگاهی طبقاتی دست می یابند و درمی یابند که تغییر وضع موجود درگرو قدرت و توانائی خود آنها  و مبارزه متشکل شان بر علیه عامل اصلی ادبار خویش، یعنی نظام منحط سرمایه است .

 سال گذشته شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری زیادی بودیم. میلیونها کارگر و زحمتکش کشورهای مختلف علیرغ خطرات ناشی از مبتلا شدن به  بیماری کرونا، در اعتراض به ادامه وضع موجود  به خیابانها ریختند و میدان ها را به اشغال خود درآوردند و بدون شک و تردید این مبارزات  ادامه خواهند یافت  و سرانجام میلیاردها انسان کارگر و زحمتکش درخواهند یافت که میتوانند با اراده متحد و متشکل خود اقلیت بسیار ناچیزی از صاحبان سرمایه و ثروت و زر و زور را از اریکه قدرت به زیر کشیده و بر سرنوشت خود حاکم  شوند.

دیماه ۱۳۹۹

ژانویه ۲۰۲۱

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »