اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیش نویس قطعنامه در مورد بحران زیست بومی در ایران

بحران زیست بومی در ایران و ضرورت شرکت فعال در جنبش ها علیه تخریب محیط زیست و برای حفظ زیست بومی پایدار در ایران

مقّدمه

نظر به اینکه برخی از جنبه های تخریب محیط زیست و بحران زیست بومی در ایران حاد شده اند و از این جمله می شود تقلیل مقدار آبهای شیرین سطحی و زیرزمینی، نابودی جنگلها، انقراض فزایندهٔ انواع جانوران وحشی، افزایش خشکسالی ها از یک طرف و سیلاب ها از طرف دیگر و همچنین آلودگی آب، هوا و خاک را نام برد و نظر به اینکه ایران در ردهٔ دهمین کشور بزرگ تولید کنندهٔ گازهای گلخانه ای در جهان است و در عرض چند سال آینده خواسته یا ناخواسته باید این تولید را کم کند لحاظا شرکت فعالانه در جنبش های دفاع از محیط زیست و در حرکات اعتراضی علیه تخریب محیط زیست اکنون به یکی از مهمترین عرصه های اعتراضی برای نسل جوان کشور تبدیل شده است که قابلیت توده ای شدن را داراست۰

تنها با حضور فعّال در این جنبش است که می توان این مبارزات را به مبارزات معیشتی طبقهٔ کارگر و مردم زحمتکش و محروم ایران گره زد و مطالباتی را خواستار شد که راه حل این مسائل زیست بومی را با بهتر کردن وضعیت زندگی و معیشتی توده های انبوه مردم ایران یکسان کرده و همچنین مانع از به بیراهه رفتن این مبارزات و تبدیل شدن این اعتراضات به نیروی ذخیرهٔ جناح های مختلف بورژوازی حاکم در ایران علیه یکدیگرشد۰

مبارزه برای محیط زیستی بهتر و سالم تر و زیست بومی پایدار در ایران را نباید گذاشت که قدرتمندان چپاولگر به جنگی بین گروه های مختلف مردم محروم ایران با یکدیگر بر سر منابع کمیاب تبدیل کنند بلکه آن را باید به جنگی تمام عیار بین اکثریت توده های محروم جامعه که در به وجود آوردن این مشکلات کمترین تأثیر را داشته اند ولی بیشترین تاوان را می دهند با یک اقلیّت چپاولگر که  تمام قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی جامعه را در بیش از چهل سال گذشته در اختیار داشته اند تبدیل کرد۰

در تمام عرصه های این مبارزه باید در پیشبرد مطالبات دفاع از محیط زیست فعلانه کوشید و با مشارکت در این مبارزات ابتکار عمل را از چنگ گرایشاتی که مخالف تخریب محیط زیست هستند ولی در عین حال نه تنها مدافع سیستم سرمایه داری هستند بلکه در متوهم ساختن افکار عمومی مبنی بر اینکه تخریب محیط زیست رابط ای با عملکرد سیستم سرمایه داری ندارد، دخیل هستند درآود.

دستیابی به عدالت در خصوص محیط زیست همانند دیگر اهداف عدالت جویانه، هم در مقیاس محلی و هم در مقیاس جهانی بدون سوسیالیسم کاملا غیر قابل تصور است، ولی در عین حال برای بهبود بخشیدن به قوانین و برنامه های به اصطلاح ” سبز” در فرمِ اقدامات کوتاه مدت و بلادرنگ هم باید مبارزه کرد.

تنها فرقی که بین رژیم ایران و رژیمهای دولتهای صنعتی در دیگر کشورهای دنیا سر مسئلهٔ برخورد با مطالبات مردمی در رابطه با محیط زیست این است که رژیم مافیایی و هار ایران هیچ واهمه ای از سرکوب اینگونه مطالبات و مبارزات ندارد ولی رژیمهای مسلط در کشورهای صنعتی در برخورد با مطالباتی که در واقع از طرف بخش عمدهٔ مردم این کشورها صورت می گیرد با ریاکاری و عوام فریبی خود را سبز معرفی می کنند ولی در واقع و در عمل مثل ذغال سنگ و نفت سیاه هستند۰

باید توجه داشت که بازیابی سلامتِ محیط زیست با کاشتن درختان، پاک سازی رودها و دریاها، محافظت از حیات وحش، منع پلاستیک و محو گازهای گلخانه ای شروع و خاتمه نمی یابد. بحران محیط زیست معضلی پیچیده و آمیخته با نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی است. هر چقدر فاصلۀ طبقاتی در جامعه بیشتر و ظلم و خفقان گسترده تر، بهمان اندازه هم آلودگی های غذایی، سوء استفاده از منابع طبیعی، و تخریب محیط زیست افزونتر و بیشترین قربانیان تاثیرات زنجیره ای فاجعه های طبیعی در میان اقشار فقیر و کم درآمد جامعه خواهد بود.

به این دلایل ما اعلام می کنیم  که

ـ تلاش برای ارتقاع اعتراضات علیه تخریبات زیست محیطی  به اعتراض برعلیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی این بحران و همچنین به منظور فرارفت از سیستم سرمایه داری در تمام اشکال آن در ایران به عنوان آن زیرساخت اقتصادی و اجتماعی که تخریب محیط زیست را نه تنها ممکن بلکه لازم و ناگریز می سازد وظیفهٔ تمام اعضا، فعالین و هواداران سازمان است۰

ـ با بسیج فعالین دیگر جنبشهای توده ای، امر دفاع از محیط زیست و مطالبات دور و نزدیکش را، امری توده ای کنیم و با بردن بحث های روشنگرانه در میان توده ها، هم به شناخت منشاء و مبداء اصلی تغییرات مخرب محیط زیست در افکار عمومی کمک خواهیم کرد و هم در ترویج و ایجاد فرهنگی مبتنی بر ترجیحات مصرفیِ سازگار با محیط زیست نقش خواهیم داشت۰

ـ خواست ما این است که آری، مسائل زیست محیطی باید حل شود ولی تمامی فعالیتها در جهت حل این مسائل باید همزمان تولید شغل و درآمد برای بیکاران را تضمین کرده و هیچ سودی از این فعالیتهای اقتصادی نباید به جیب اشخاص و نهادهای خصوصی وارد شود۰

– پرداخت جبران اقتصادی مناسب  به آن گروه ازمردم جامعه که درایجاد مشکلات زیست محیطی نقشی نداشته اند ولی حل این مسائل و همچنین تبدیل سوخت مصرفی جامعه از سوختهای فسیلی به سوختهای پاک و پایداربرای آنها با افزایش مخارج زندگی همراه است باید به یک درخواست همگانی تبدیل شود۰

ـ ما کمونیستها مدافعین آگاه و متعهد ِ طبقه کارگر و توده های زحمتکش معتقدیم مبارزه برای عدالت اجتماعی و عدالتِ محیط زیست امری همزاد است و درک میکنیم که دستیابی به این هدف نیازمند یک رویکرد چند جانبه است که هم عدالت اجتماعی را مد نظر دارد و هم عدالت زیست محیطی را. از این رو مشارکت فعلانه در جنبش دفاع از محیط زیست بخشی از مبارزه و تلاش ما در راستای سوسیالیسم و علیه سیستم  منحط سرمایه داری خواهد بود.

1 نظر
  1. […] پیش نویس قطعنامه در مورد بحران زیست بومی در ایران […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »