اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بریتان ، گلوله ای در پرواز ، به بهانه 8 مارس روز جهانی زن

فیلم بریتان به کارگردانی خلیل اویسا در سال 2006 بر اساس زندگی و مقاومت ” گلناز کارتاش ”  یکی از گریلاهای زن که با اسم مستعار بریتان در صفوف  گریلاهای حزب کارگران کردستان مبارزه می کرد تهیه شده .

فیلم گزارشی است از عشق به مبارزه برای رهائی ، گزارشی از زندگی و روحیه ی مقاومت ، گزارشی است از فدا نمودن خویش در راه آزادی و نقشی که زنان در مبارزه بر علیه نابرابری ها موجو د می توانند ایفا کنند که در قالب فیلم به نمایش در امده است .

بریتان سال 1971 در شهر درسیم بدنیا آمد تحصیلات ابتدایی خود را در شهر العزیز بە پایان رساند و در سال ١٩٨٩ در رشتە اقتصاد بە تحصیلات خود ادامه داد و در همان سال بدلیل مبارزاتش به زندان می افتد . پس از آزادی به صفوف گریلاهای حزب کارگران کردستان می پیوندد . در سال 1992 زمانی کە بریتان مسئولیت فرماندهی تیمی از گریلاها را در منطقە خواکورک بر عهدە داشت  ارتش ترکیە با همکاری نیروهای پیشمرگ کردستان  عراق ( اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان عراق ) دست بە لشکرکشی بر علیە مواضع پ.ک.ک میزنند و کوهستان قندیل را آماج شدیدترین حملات خود قرار میدهند ، بریتان و تیمش در منطقە خواکورک مورد هجوم پیشمرگان اتحادیە میهنی کردستان و ارتش سرکوبگر ترکیە قرار میگیرند و اینجاست که بریتان بزرگترین مقاومت تاریخی را در برابر آنها از خود نشان میدهد و از مرگ زندگی می سازد و ثابت می کند که مر گ هیچگاه پایان کار یک چریک نبوده و نیست ، بریتان و همراهانش یا شهید شدە یا بە شدت زخمی میشوند .سرانجام در روز ٢۵ اکتبر سال ١٩٩٢ بریتان بە تنهایی تا آخرین گلولە با مهاجمان میجنگد آنگاه اسلحە بدون گلولە خود را بر روی صخرەها میکوبد و آنرا در هم میشکند تا بە دست نیروهای مهاجم نیفتد و خود را نیز از بالای یک صخرە بلند بە پایین پرتاب میکند تا جسد بی جانش هم به دست ارتش ترکیه و مزدورانش نیفتد . تعدادی از پیشمرگان کرد که شاهد این صحنه بودند اسلحه های خود را برای همیشه زمین گذاشتند و شرمسار از اینکه خود را آلت دست ارتش سرکوبگر کردند . اما این لکه سیاه و ننگیست که در تاریخ این جریانات باقی خواهد ماند و خلق کرد هیچگاه فراموش نخواهد کرد که بخشی از نیروهای کرد که خود را مدافع حق و حقوق کردها می دانستند برای بقای خود به سرکوب و تضعیف جنبش در بخش های دیگر کردستان پرداختند و چنانچه شاهدیم این روند امروزه به شیوه ی دیگر ادامه دارد و همچنان مشغول به خوش خدمتی برای اربابانشان هستند .اگر در گذشته با اسلحه سعی در تضعیف جنبش خلق کرد در بخش های ایران و ترکیه داشتند امروزه با مصاحبه ها در روزنامه و تلویزیون و سایت های رنگارنگی که در اختیار دارند همان رسالت گذشته را علاوه بر جنبش خلق کرد در ایران و ترکیه در برابر جنبش رو به رشدی که در کردستان سوریه در جریان است انجام میدهند .
آری بریتان از بلندای صخره ها خود را به پایین انداخت اما این سقوط نبود بلکه صعودیست به قلب عاشقان آزادی ، پروازیست بدون فرود به ابدیت ، چرا که همچنان این نام و یاد و روحیه مقاومت بریتان ها است که در آسمان کردستان لرزه بر اندام مزدوران و دشمنان جنبش انقلابی و بر حق خلق کرد می اندازد .
امروزه در کردستان کمتر کسی است که اسم و حماسه بریتان را نشنیده باشد و هنگام تولد نوزاد دختر اولین اسمی که به ذهنشان می رسد بریتان است ، اینچنین است که بریتان ها ققنوس وار دیگر باره از خاکسترشان زاده می شوند مبارزه میکنند ، مقاومت میکنند و حماسه میسازند و اینگونه راه آزادی و برابری را هموار می کنند .

ترجمه ترانه ی پایانی فیلم بریتان

 ( ترجمه تحت لفظی ، و خالی از اشکال نیست )

هرگز از یاد نخواهی رفت ، بیرتان من

آواز و سرود روی لب های ، بریتان من

گُل دشت و کوهستانی ، بریتان من

چشمانت راه آزادی را نشان میداد ، بریتان من

بریتان من …

زندگی را با مبارزه زیبا کردی ،بریتان من

همچو پرندگان با پرواز بر دشمنان تاختی ،بریتان من

دشمنان در مقابلت  توان  ایستادن نداشتند، بریتان من

کهنه پرستی و ارتجاع را محکوم کردی ، بریتان من

گُل دشت و کوهستانی ، بریتان من

چشمانت راه آزادی را نشان میداد ، بریتان من

بریتان من …

هنگام نبرد پیشتاز بود ، بریتان من

در آگاهی هم پیشتاز بود ، بریتان من

همچو شفق روشن بود ، بریتان من

خودش بود و غصه هایش ، چشمه ی سرخ بود ، بریتان من

گُل دشت و کوهستانی ، بریتان من

چشمانت راه آزادی را نشان میداد ، بریتان من

بریتان من …

سالار حسامی

اسفند 1392

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »