اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

BBC و توابین جمهوری اسلامی

  به شهادت تاریخ تمام حکام سفاک و مستبد با خونریزی و کشتار و ایجاد رعب و وحشت کوشیدند بقاء خود را تضمین کنند ولی فقط گوری عمیقتر برای خود کندند ، و باز هم به شهادت تاریخ در این اقدامات جمهوری اسلامی سرآمد تمام سفاکان تاریخ بوده است . عمق شقاوت و ددمنشی که جمهوری اسلامی در دهه شصت بخصوص 67 مرتکب شده با هیچ کلامی قابل توصیف نیست ، اعدام 32 نفر به روایت غیر رسمی و 21 نفر به روایت رسمی در یک روز در سالگرد جان باختگان 67 ، در مرداد 95 گواه خوبی است که جنایت و اعدام جزء لاینفک اقدامات جمهوری اسلامی برای بقاء است و همیشه روی میز قرار دارد و همه جناحها در آن متفق القولند وهمه کارگزاران قبلی و فعلی رژیم مستقیم وغیرمستقیم در آن دست داشته اند و دارند . حال بعد 28 سال به یکباره " گربه عابد شده " .
 پخش نوار صوتی منتظری و بلافاصله در بوق و کرنا کردن وسیع آن توسط BBC حکایت از پروژه ای ریاکارانه دارد . البته نمیتوان منکرشد که این اظهارات و پخش آن ، همین که گوشه کوچکی از رذالت و وقاحت و ددمنشی کارگزاران رژیم را عیان میکند قابل تأمل است ولی نباید متوهم شد ، همانطور که خود منتظری در سخنانش اظهار کرده صرفا به نجات اسلام و جمهوری اسلامی فکر میکرده ، عکس العمل خمینی و عزل او از ولایتعهدی ! چیزی نبود که انتظارش را داشت و برای حفظ جان خود سکوت را مناسب ترین اقدام تشخیص داد و نشان داد در پس این مطالب هیچ باورانساندوستانه ای نبوده و مطالبی که در وصف شجاعت و درایت منتظری ، BBC و اصلاح طلبان و مجیز گویان خارج نشین در بوق و کرنا کرده اند صرفا در راستای پروژه ای است که پسر منتظری کلید آن را زده است ، پروژه ای که مغزهای متفکر اصلاح طلب برای نجات جمهوری بحران زده و رو به مرگ اسلامی طراحی کرده اند و در ادامه تلاشهای باند رفسنجانی – روحانی در تأمل با سرمایه داری لیبرال جهان و اعمال نظم جدید در داخل ، قابل بررسی است . بعد از طرح احمقانه بازگشت به دوران طلایی خمینی که توسط موسوی و کروبی عنوان شد ، اینک طرح برائت از دوران خونبار خمینی در دستور قرار گرقته است ، اینک جانیان امید بسته اند با توبه از گذشته برائت جویند تا پذیرش جهانی بدست آورند ، کاری که مدتهاست رفسنجانی در سخرانیهای مختلف در دفاع از حقوق مردم و مخالفت با سرکوب و زندانی کردن ( خصوصا بعد از زندانی شدن مهدی ) افراد به خاطر عقایدشان ، زمینه چینی کرد و با قرار دادن 24 ساعته سخنرانی منتظری برروی سایت ، خوراک لازم برای علنی کردن این تاکتیک فریبکارانه توسط BBC فراهم شد به طوری که تقریبا هر روز در برنامه های مختلف خبری و تحلیلی این شبکه ، مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته است . BBC در برنامه " صفحه 2 آخر هفته " پنج شنبه شب هم به این موضوع پرداخت ، در این برنامه " مسعود بهنود" موضع نگرفتن در قبال وقایع تابستان 67 توسط خودش و بخشی از روشنفکران را عدم اطلاع و درگیر زندگی روزمره بودن میداند . " فرج سرکوهی " رعب و وحشت حاکم بر جامعه را عذری برای عدم موضع گیری بخشی از روشنفکران از جمله خودش میداند . اما لپ مطلب این برنامه را " علیجانی " از ملی – مذهبی ها بیان میکند ، از اصلاح طلبان و دولتمردان اعتدال گرا میخواهد هر چه سریعتر در قبال این اخبار( گویا تا به حال خبرنداشته اند و یا به تازگی رخ داده است ) و محکوم کردن اتفاقات ! 67موضع گیری کنند . عکس العمل عناصر جناحهای مختلف در قبال سخنان منتظری قابل تأمل است . عناصر وابسته به جناح اصول گرا متفقاّ با محکوم کردن انتشارسخنان منتظری ، از فرمان خمینی و اجرا قاطعانه آن حمایت کردند و برای منتقدان این جنایت خط و نشان کشیدند ، حتی مشاور رسانه ای فرمانده سپاه اظهار کرد که خط رسانه ای سنگینی که علیه بنیانگذار انقلاب به راه افتاده جریانی است که فتنه گران سال 88 به را انداخته اند . عناصر رده اول جناح مقابل مانند رفسنجانی و حسن خمینی و روحانی بدون هیچ اشاره ای به وقایع آن سال و فرمان خمینی، فقط به مدح و ستایش خمینی و خانواده اش پرداختند و آنها را مبرا از هر گونه شائبه ای دانستند ودراقدامی هماهنگ در رده ای پایین تر تاجزاده بازجو سابق و اصلاح طلب حبس کشیده فعلی به عذر خواهی و طلب بخشش از خانواده قربانیان 67 روی آورد و مطهری هم با مورد سوال قرار دادن پور محمدی ( این عنصر رذل و پلید که قربانیان سال 67 را خون آشام نامید ) برای توضیح در باره وقایع 67 ، کوشید با دادن آدرس غلط و محدود کردن مسئولیت این جنایت به چند عنصر رده پایین ، قربانیانی را برای ختم به خیر کردن ابعاد آن و مبرا داشتن عناصر کلیدی جناح جدیداّ لیبرال شده حاکمیت ، معرفی کند . در روزها و ماههای آینده ، تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری باید انتظار تلاشهای دیگری را دراین راستا داشت ، باند رفسنجانی – روحانی و اصلاح طلبان نمی خواهند به هیچ وجه انتخابات آینده را ببازند چرا که بقاء جمهوری اسلامی را فقط درپیروزی خود و هضم شدن در هاضمه  سرمایه لیبرال جهانی میدانند و برای تحقق آن از پرداخت هیچ هزینه ای دریغ ندارند .

                                                                                               کیومرث منصوری 14/6/95

     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »