اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بهاران خجسته باد!

فرارسیدن نوروز دل افروزوبهار 1398 رابه همه کارگران وزحمتکشان و به شما خواننده گرامی شادباش میگوئیم….

.. نوروز را فرصتی بشماریم برای به روز کردن خواستهای ،اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و آزادیخواهانه خود. وفرصتی برای شور ومشورت وتقسیم شادی و غم. فرصتی که از مشکلات زندگی ومبارزه همدیگردرمحیط کار وزندگی خویش آگاه شویم و با کمک ویاری به همدیگر ،به شادی وجشن نوروزخود،جلوه ای تازه ببخشیم.

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 25اسفند 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »