اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

از اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم کارگران پروژه ای در بیش از هشتاد شرکت پیمانی فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی،…
ادامه مطلب ...

فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر

کارگران و زحمتکشان! اول ماه مه روز جهانی کارگر فرارسیده است. اول ماه مه روز تجلی همبستگی جهانی و نمایشی ازاستقلال طبقاتی کارگران است. کارگران جهان امسال این روزتاریخی را درشرایطی جشن می…
ادامه مطلب ...