اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فستیوال سالانهٔ حزب کارگران سوسیالیست در دانمارک و شرکت نمایندهٔ سازمان در این فستیوال به عنوان…

در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ هر ساله، حزب کارگران سوسیالیست دانمارک که یکی از سه حزب بنیانگذار حزب اتحاد سرخ و سبز - لیست واحد در دانمارک است، یک فستیوال سه روزه را به نام »سمینار سوسیالیستی«
ادامه مطلب ...

“همه چیز تمام شد؟!”

بیش از شش ماه از نخستین حرکت اعتراضی که به قیام اخیر خلق‌های ایران منجر شد می‌گذرد. خیزش زن، زندگی، آزادی یا همان قیام ژینا به یکی از طولانی ترین قیام‌های سالیان اخیر ایران از نظر
ادامه مطلب ...
Translate »