بمناسیت اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید

در حالی به مهر یعنی اغاز شروع کسب دانش و علم در همه سطوح وارد شدیم و در مدارس و دانشگاه ها شروع به تحصیل در سال جدید نمودیم که بسیاری از همکلاسی های سال قبل به دلیل نداشتن بودجه و امکان…
ادامه مطلب ...

ایا می توان از منتظری به عنوان  کسی که برای حقوق بشر نامه نگاری کرد یاد کرد؟ و هدف رژیم از پخش این…

قبل از اینکه به بحث اصلی بپردازیم باید یاد اور شویم که کشتار گروهی و دسته جمعی زندانیان عقیدتی در تمامی تاریخ در کشورهای مختلفی همچون یونان شیلی و از جمله حداقل سه بار در تاریخ ایران…
ادامه مطلب ...
Translate »