فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کلاب هاوس صدای فدائی : بحران داخلی و تشدید حملات ترکیه به روژآوا و موقعیت نیروهای دمکراتیک / آفیش

https://www.youtube.com/watch?v=I3eYCjoUe-Y -- بحران داخلی و تشدید حملات ترکیه به روژآوا و موقعیت نیروهای دمکراتیک – زمان : دوشنبه 23 خرداد ۱۴۰۱برابر با 13 ژوئن 2022 ساعت 21:30
ادامه مطلب ...

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: به اعتراضات مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران و…

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: به اعتراضات مقابل سازمان جهانی کار در حمايت از كارگران و معلمان ایران بپیوندیم! روز جمعه ١٠ ژوئن کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو بر…
ادامه مطلب ...