فهرست

سایت فدائی

 

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

هشت مارس روز جهانی زن، روز مبارزه علیه نابرابری و تبعیض گرامی باد!

در آستانه ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن قرار داریم. روزی که نماد مبارزه بین المللی زنان علیه تبعیض، نابرابری، سرکوب  و ستم جنسیتی در سراسر جهان است. این روز، برای زنان آگاه و تحت ستم ایران همواره الهام بخش مبارزه ای خستگی ناپذیرعلیه طبقه حاکم ضد زن و نظام سیاسی حافظ آن بوده است. زنان ایران طی بیش از چهار دهه با حکومتی مواجه بوده اند که به بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب، ستم، نابرابری و تبعیض جنسیتی را بر آنان اعمال کرده است. جمهوری اسلامی بهادامه مطلب


دوم اسفند و پیروزی اراده و آگاهی مردم

ساعت ۲۴ روز جمعه دوم اسفند ماه ۱۳۹۸  مضحکه «انتخابات»ی رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی وارداده توده های زحمتکش مردم با شکست کامل پایان یافت . این شکست در به پای صندوق کشاندن مردم بمنظورنشاندادن مشروعیت نظام، آنقدرسنگین بود که دست اندرکاران «انتخابات»  برخلاف همیشه  ازاعلام میزان مشارکت مردم  درنمایش انتخاباتی بعد ازاتماتم زمان رای گیری، خودداری کردند. وسرانجام ۴۸ ساعت بعد وزارت کشوربا آمار ساختگی، میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. به گفته وی ۴۲ و ۵۷ دهم درصد واجدان شرایط رای دهی در اینادامه مطلب


حمید پویا

درباره نژادپرستی در جهان کنونی

  ” نژادپرستی” دارای دو مشخصه اصلی است : ۱- اعتقاد باینکه ویژگی های نژادی موجب شکل گیری خصائص روانشناختی( یعنی شخصیتی ) و توانائی های ذهنی(شخصیتی) در افراد بشر میگرد؛ و۲- دارای گرایش به اعمال برتری گروه نژادی از نظر خودش باصطلاح برتر خویش بر سایر گروههای نژادی طبعاً در حیطه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره میباشد.  راسیسم (نژادپرستی) این دو مشخصه را با هم دارا هست. ممکن است کسانی باشند که تااندازه ای اعتقاد نخست را داشته باشند ولی گرایش مذکور دوم را نداشته باشند، وادامه مطلب


اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در مورد “نه” بزرگ مردم به نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی ایران

نمایش انتخابات یازدهمین دوره مجلس رژیم اسلامی در روز جمعه دوم اسفند همانگونه که انتظار می‌رفت، با شکست منفتضحانه رژیم به پایان رسید. این نمایش علی رغم تمدید چند باره مدت زمان برگزاری “انتخابات” و تلاش‌های مذبوحانه ارگان‌های تبلیغی رژیم، علی رغم عوامفریبی‌ها و التماس خامنه‌ای و دیگر سران رژیم، کمتر از یک چهارم واجدین شرایط رای دهنده در این نمایش مسخره رژیم شرکت کرده و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه، “نه” قاطع خود را به جمهوری اسلامی، اعلام نمودند. “نه” بیش از چهل میلیون نفر از واجدین شرایط،ادامه مطلب


یدی شیشوانی

نامه سرگشاده به طیف سچفخا اقلیت و همه فدائیانیکه به آرمانهای انقلابی، آزادیخواهانه وسوسیالیستی بنیانگذاران سازمان پایبندند.

سلام ودرود برشما ازسالها قبل چه دردیدارهای حضوری وچه ازطریق نامه و پیام ازداخل وخارج ازکشور و چه درجلسات متعددی که بمنظورشکل دادن به همکاری نیروهای چپ وکمونیست تشکیل میشد ومن درآن جلسات حضورداشتم، ازطرف خیلی ازرفقا، فعالین جنبش وخانواده ها سٶال میشد کە این همه انرژی برای تشکیل سه اتحاد چپ کارگری، اتحاد انقلابی وشورای نمایندگان احزاب وسازمانها و.. گذاشته‌اید، چرا برای اتحاد نیروهای وسیع فدائی که علاوه برچند سازمان، نود درصد «منفردین»راتشکیل میدهند ودربسیاری ازمجامع و حرکت های داخل وخارج حضوردارند، هیچ اقدام موثری صورت نمیگیرد. گفته میشدادامه مطلب


فدائیان کمونیست

نشریه کار کمونیستی نیمه اول بهمن ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۶

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه نشریه از میان مطالب رسیده انتشار مطالبی را انتخاب و درالویت قرارخواهد داد که مستقیما برای این نشریه ارسال شده باشند لذا انتظار داریم انعکاس این مطالب در سایر نشریات و سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده صورت گیرد. از طریق ایمیل ادرس زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با در میان بگذارید . kar@fedayi.org


نوشین شفاهی

انقلاب،مبارزه مسلحانه، و خشونت

در یک جامعۀ طبقاتی، انقلاب و سوسیالیسم یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که مارکس گفت جبر تاریخ تغییر نظام اقتصادی را یک واقعیت حتمی میکند. بسیاری از کسانی که انقلاب را یک ضرورت ندانسته و به تغییرات تدریجی و بزعم آنان “مسالمت آمیز” اعتقاد دارند، انقلابیون را خشونت گرا و خودِ انقلاب را امری خشن تعریف میکنند. موردی که بسیار مطرح میشود این است که اگر انقلاب جبر تاریخ است چرا انقلابیون باید در پروسۀ آن شدیدا دخالت کنند؟ بزعم اینها وقتی که المنت دخالتگری خواه ناخواه موجدادامه مطلب


آیا در این سرزمین مرگ و نیستی و تباهی را پایانی هست ؟          

خبر کوتاه ولی بسیار بزرگ بود قاسم سلیمانی – یکی از جلادان خاورمیانه  – در عملیات نیروهای آمریکایی به قتل رسید . اینکه امپریالیسم آمریکا چرا اقدام به حذف این جانیان کرد و تنش بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ناشی از چیست ؟ و به کجا خواهد کشید ؟  از اهمیت زیادی بر خوردار نیست چرا که هر دو طرف این نزاع کارنامه پر باری از توحش و درنده خویی و جنایت دارند . آمریکا که عملا تمام دنیا را جولانگاه  سربازان جنایتکار خود قرار داده و هر گوشهادامه مطلب


سالی که گذشت

درآستانه ورود به سال ۲۰۲۰  جهان نظاره گر  جنب و جوشی  است که  دراغلب  کشورها و شهر های مهم جهان برپا شده است . چراغانی  میادین شهر ها ، برنامه های مختلف تلویزیونی ، رد و بدل شدن میلیاردها کارت تبریک،  فضا ی مه آلود و پر بیم و هراس ناشی ازتداوم بحران سرمایه داری ، جنگ و بی خانمانی و بیکاری و گرانی  واعتراضات عمومی کارگران وزحمتکشان دراقصی نقاط جهان را موقتا به تسخیر درآورده است . فضائی پر از بیم و امید و شادی  و اندوه  که سرانجامادامه مطلب


نشریه کار کمونیستی نیمه اول دی ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۴


Translate »