فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سندیکا یا سندیکالیسم

   سندیکا یا سندیکالیسم   بعنوان مقدمه باید بگویم که من به آن تفکری گرایش دارم که اولاً تشکلات کارگری سازمانده مبارزات خودانگیخته کارگری را مستقل میداند و برای آنها استقلال قائل است…
ادامه مطلب ...

کالبدشکافیِ یک فریب

 در تاریخ 14 اردیبهشت 86 (4 می 2007) مقاله‌ای از آقای حسین اکبری، تحت عنوان «کارگران و آینده‌ای پرمخاطره»  در سایت «اخبار روز» منتشر گردید؛ که بازخوانی، بررسیِ چشم‌اندازها و رازگشایی از…
ادامه مطلب ...

این همه هیاهو، چرا؟

  این همه هیاهو، چرا؟ واقعیت این است که، چپ امروز، برخلاف کمونیستهای دوره بعد از سرکوبی کمون پاریس در سال ١٨۷١، علیرغم داشتن توان و تجربه کافی، آن لیاقـت، شهامت و شایستگی را در…
ادامه مطلب ...

گوشواره ای هم رنگِ داسِ مرگ :     ای سرمایه ... با تو روی سخن دارم ... با تو که بر کوهی از فلاکت و مرگ ایستاده ای ... به  کجا    می نگری ؟ آینده ای برای تو نیست ...…
ادامه مطلب ...

اطلاعیه  مطبوعاتی حزب چپ آلمان و سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 درباره برگزاری کنفرانس مشترک تحت عنوان « ایران از درون وبیرون ، درمیان جنگ ، ترس ومقاومت » مردم آزادیخواه ، کارگران ورفقا هیولای جنگ و کشتار در عراق و افغانستان هرروز جان صد…
ادامه مطلب ...

پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه له بمناسبت ۲۶ بهمن روز کومه له

رفقا!  بدینوسیله فرا رسیدن  26 بهمن روزکومه له  را به شما و کارگران و زخمتکشان کردستان شادباش می گوئیم.  روزکومه له  یاد آور انسانهائی است که دریکی از سیاه ترین دوران تاریخ…
ادامه مطلب ...