تاریخ  سمینارهای  تدارک کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

  بدینوسیله برنامه سمینارهای مربوط به پیشنویس قطعنامه ها و گزارش سیاسی و سایر مباحث پیشنهادی برای گنگره هفتم سازمان را باطلاع شما میرسانیم و از شما دعوت میکنیم در این سمینارها شرکت
ادامه مطلب ...

کارگران اروپائی از فوتبالیستهای نروژی بیاموزند

همه عالم وآدم میدانند که حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس که بدست شیوخ مرتجع و دیکتاتور عرب اداره میشوند دراصل دست نشاندگان کشورهای امپریالیستی  بویژه آمریکا، انگلیس وفرانسه هستند که
ادامه مطلب ...

کمپین «نه به جمهوری اسلامی» و مصاف های چپ و راست

اخیرا کمپینی تحت نام "نه به جمهوری اسلامی" با امضای افرادی با پیشینه سیاسی، ورزشی، هنری و ...به واسطه تبلیغات رسانه های دستراستی بازار گرمی پیدا کرده است. گردانندگان اصلی پنهان و آشکار
ادامه مطلب ...

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۰

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه ، جوانان پرشور و انقلابی!در پایان سال ۱۳۹۹ و آغاز سال جدید قرار گرفته ایم و اگر چه سال گذشته را با مصائب و مشقات بسیار روزگار پشت سر می گذرایم، با این
ادامه مطلب ...

اطلاع رسانی درباره لغو سمینار” جلسهٔ سخنرانی، پرسش و پاسخ با آقای کامران نیری در مورد بحران…

دوستان و رفقای گرامیبا درود های فراوانبدین وسیله به اطلاع میرسانیم که متاسفانه به دلیل کرونا گرفتن یکی از رفقای که مسئولیت پیش بردن بحث های سمینار « بحران تمدّن و چگونگی حل آن: مقدمه
ادامه مطلب ...
Translate »