اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

   اندر حکایت آلترناتیو ” روبنی ” برای انقلاب

 آقای روبن مارکاریان از راه کارگر اخیرا در نشستی پالتاکی  گفته که در مصاف با جمهوری اسلامی چون ممکن است مجاهدین و سلطنت طلبان هم به اقدام مسلحانه متوسل شوند ما نباید قیام مسلحانه را در دستور قرار دهیم بلکه باید با ( روشی مودبانه  ) انقلاب توده ای ؟!! برای سرنگونی رژیم اقدام کنیم . 

   باید گفت زندگی بی دغدغه در خارج به طور کل شما را از واقعیتهای جامعه دور کرده و حافظه تاریخی شما را هم دچار نقصان کرده و در عوالمی دیگر سیر میکنید . اولا این واقعیت را یک بار برای همیشه بپذیرید که توده ها منتظر نیستند تا شما بنویسید و آنها از روی دست شما کپی کنند . اتخاذ چنین مواضعی شما را بیشتر در حاشیه قرار میدهد چنین مواضع آشنایی را در سال 88 امثال موسوی مطرح کردند و نه تنها مورد اقبال تودها قرار نگرفت بلکه با تشدید اعتراضات  و اوج آن در روز کذایی عاشورا نشان دادند که رهبران خود خوانده کجا قرار دارند و توده ها کجا ؟

  روبن عزیز وقتی شما هفت سال پیش را به همین راحتی فراموش کردید پس نباید اتظار داشت کشتار کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان در اولین روزهای حیات جمهوری اسلامی تا سرکوب های دهه شصت و گلوله باران هوایی گارگران خاتون آباد و فتل عام 67 ( که این روزها در سالگرد آن هستیم ) ترورهای زنجیره ای و….. وحال که پیشرفت کرده و جنایت و وحشیگری را به کل منطقه تعمیم داده ، در حافظه شما ثبت شده باشد ، شاید هم ترجیح میدهید از ثبت حافظه خارج شود تا زندگی آرام و نرمال شما روال طبیعی خود را از دست ندهد . حال سوال این است آیا واقعا خودتان از انقلاب توده ای تعریفی دارید و میدانید چه میگویید یا فقط خواستید صرفا سوال رفیقمان " یدی " را بی پاسخ نگذارید ؟ اساسا چگونه ممکن است در برابر رژیم تا دندان مسلحی که در برابر کوچکترین حرکت اعتراضی به داغ و درفش و زندان و شکنجه و سرکوب متوسل میشود ، رژیمی که نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی آن رکن اصلی و شاکله آن محسوب میشوند و حرف اول و آخر را میزنند ، ایستاد و آن را سرنگون کرد ؟ فردا روزی که دیر نیست ، توده ها به خیابانها بریزند و با حرکتهای اعتراضی دست زنند شما چه پندی دارید ؟ طبق نظریه شما حتی تظاهرات و تحصن هم نباید بکنند چرا که مجاهدین و سلطنت طلبها با تظاهرات هم موافق هستند . پس نه تظاهرات نه تحصن نه ….. نه قیام مسلحانه ، حال چگونه انقلاب توده ای را اجرایی خواهید کرد ؟ فکر نکنم خودتان هم بدانید . آقای مارکاریان این مواضع آشناست و از سال 58 افراد و جریانات مختلف حتی با الفاضی قشنگ تر بیان کردند و توانستند پیکار توده ها را تخطئه کرده و در ریختن خون بهترین و شریفترین زنان ومردان این سرزمین توسط جمهوری اسلامی سهیم شوند ( مطمئنا از عواقب آن نمیتوانند بگریزند ) . البته احتمالا شما به یاد ندارید که اگر غیر از این بود و حال این عناصر و جریانات را می دیدید همان دیالوگ ها را تکرار نمیکردید و همان راه را نمیرفتید ، شاید هم آگاهانه این مواضع را اتخاذ کرده اید ، دیگر از این همه مبارزه و خون و خونریزی خسته شده اید ، البته حق هم دارید !! فقط لطف کنید آن را با توده ها به اشتراک نگذارید چون جز انزوا و …. برایتان ببار نخواهد آورد و موجب تأسف ما خواهد شد .

                                                                                        کیومرث منصوری 16/5/95

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »