اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تجمع کارگران پروژه قطار شھری اھواز

جمعه ۲۱ آذر، جمعی از کارگران شرکت کیسون ( پروژه قطار شهری اهواز) در اعتراض بە عدم دریافت ۲۰  ماە حقوقمعوقە دست به جمع اعتراضی زدند.

کارگران شعار می دهند : مشکل ما حل نشه، هر روز همین بساطه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »