اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جنایت جمهوری اسلامی درکشتارکارگران مهاجرافغانی محکوم است

انتشارگزارشات متعدد، دستان خونین جمهوری اسلامی را درجانباختن عده ای ازکارگران مهاجرافغانستانی ازپرده برون افکند.
به گزارش خبرگزاریها حدود ۵۰ نفر از مهاجران افغانستانی جویای کار که می‌خواستند وارد خاک ایران شوند، دستگیر و پس از ضرب و شتم و شکنجه، وادار به عبور از رودخانه هریرود می‌ شوند که ازاین تعداد ۱۲ نفر نجات پیدا می‌کنند و ۱۳ جسد از آب گرفته می‌شود. بنا به گزارشات محلی ماموران ایران دو نوجوان مهاجر ۱۳ و ۱۷ ساله را در کیسه کرده، در کیسه ها را بسته و در آب انداخته اند و جنازه ها در داخل همان کیسه ها پیدا شده اند.» یکی از نجات یافتگان  گفته است: “آن‌قدر زدند تا دلشان می‌خواست. لباس‌های ما مردم را بیرون کردند و لخت شکنجه می‌کردند. هرچه دلشان می‌خواست می‌کردند. التماس کردیم، به پاهایشان افتادیم اما هیچ رحمی نکردند. ما غرق آب بودیم اما آنان بر ما می‌خندیدند. چند کودک نیز با ما بودند که در آب‌ها جان‌هایشان را از دست دادند”این شدت ازخشونت وبی رحمی ازسوی ماموران مرزی رژیم البته روش جدیدی نیست بیش ازچهل سال است که این سیاست دربرخورد به اعتراضات عمومی و بویژه درمناطق نوارمرزی برعلیه مردم محروم توسط نیروهای سرکوبگر رژیم چه درلباس نیروی امنیتی و انتظامی و چه درلباس مرزبان اعمال میشود.

ماارتکاب این بیرحمی وجنایت علیه کارگران افغانی را محکوم نموده وخواستاراعلام همبستگی کارگران ایران با کارگران افغانستان ومحکومیت این جنایت فجیع  هستیم .  کارگران وزحمتکشان  کشورهای منطقه ،ازجمله ایران وافغانستان می باید با اتحاد وهمبستکی ومبارزه مشترک خود جنایتکاران را محکوم وبه پاسخگوئی وادارند.

ازبرنامه سازمان فدائیان کمونیست درباره حقوق پناهجویان

مھاجرین و سایر خارجیان ساکن جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، ھمچون

دیگر شھروندان از حقوق کامل شھروندی بر خوردارند و حق اشتغال بھ

کار بدون استخدام کار دیگران ، برای آنھا تضمین می شود .

شوراھای محلی بدون ھیچگونھ تشریفاتی بھ اینگونھ خارجیان حقوق

شھروندی و برابر اعطا می کنند .

در جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، به کلیه پناھجویانی کھ بخاطر جرایم

سیاسی ، مذھبی ، عقیدتی ، مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ و در خواست

پناھندگی می کنند ، پناھندگی اعطا کرده و حقوق کامل شھروندی آنھا را

برسمیت می شناسد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »