اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فرشته کوهستانی، فعال حقوق زنان افغانستان ترور شد


در افغانستان ترور فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگار ادامه دارد. در ادامه این قتل‌های هدفمند این بار فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان افغانستان ترور شد. او درباره احتمال ترور خود به مقامات افغانستان قبلا اطلاع داده بود.
افغانستان هم اکنون یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان است. در هفتەی گذشتە علاوە بر بمبگذاریها و کشتارهای متعدد، مردم جهان شاهد کشتە شدن شماری از کودکان در یک روستا بودند و اکنون گزارش شده کە یک فعال مدنی زن ترور شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »