اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

8 مارس ، سمبل مبارزه و اتحاد زنانی که کار دستهایشان را برای گرفتن سلاح پرورده کرده است !

روزجهانی زن در حالی فرا میرسد که نیمی از جمعیت این کره خاکی همچنان زنجیرهای بندگی و بردگی جامعه پر از ظلم و تبعیض طبقاتی را بدوش میکشند . زنان این خیل عظیم رنج و کار در شرایطی مبارزات تاریخی همرزمان خویش را در این روز تاریخی پاس میدارند که تاریک اندیشان نظام بنا نهاده شده بر ستونهای استثمار و بهره کشی هر روز سعی در مسخ و نابودی دستاوردهای مبارزات تاریخی زنان دارند . در شرایطی زنان در تلاش برای حفظ دستاوردهای عظیم خویش برای امحا ستم و بهره کشی از خویش هستند که مرتجعین حاکم در نظان گندیده سرمایه داری جهانی اگر نتوانسته این روز را از یادها بزداید لیک در تلاش است تا از این روز روزی بسازد همچون والنتاین یا روز مادر و یا از این دست مناسبتهایی برای ابراز احساسات غیر طبقاتی و پیکارجویانه و برابری طلبانه ای که فلسفه وجودی 8 مارس بوده و خواهد ماند . مرتجعین و برنامه ریزانشان آنچنان از روز جهانی زن نام میبرند که گویا زنان در جامعه های متعفن ساخته و پرداخته انان که غرق در فساد و تباهی خصوصا برای زنان است به حقوق خویش دست یافته و اینک تنها زخمهای خشونت مردان را بر تن خویش احساس میکند که انهم مستلزم ان است تا مجریان قانون بر مردان خشونت طلب افسار زده تا بر زنان ستم و خشونت روا ندارند . اما کیست که نداند فرهنگ ارتجاعی و خشونت موجود و هر انچه زنان از وجود انان در عذابند ریشه در روابط و مناسبات ارتجاعی و پوسیده ای دارد که همین حاکمان مرتجع سعی در سیانت و پاسداری ان دارند . پس ادعای انان ادعایی بیشرمانه و فریبکارنه بیش نیست . در جامعه ای که حلقه های اسارت و بردگی بر گردن اعضای ان جامعه روز به روز بیشتر و بیشتر سنگینی میکند زن آن جامعه نیز نمیتواند موجودی ازاد باشد .در جامعه ای که گردانندگان مدعی ان تمامی شیرازه های اخلاقی جامعه را بسوی نابودی سوق میدهند و جامعه در ورطه سقوط اخلاقی قرار گرفته پس ادعای انان در مورد دفاع از حقوق زنان دروغ و فریبی بیش نبوده و نیست . در جامعه ای که سکس برای امرار معاش به ویترین گذاشته میشود و یا با خواندن ایتی از کتاب کهنه عصر حجر بنام صیغه شرعی میگردد دیگر 8 مارس و روز زن نیز بایستی به عنوان روز روزی همچون روز عشاق و یا مادر و یا روز مبارزه با خشونت علیه زنان و یا ….. معرفی گردد . بجاست تا در گرامیداشت روز تاریخی 8 مارس ( روز جهانی زن ) و به پاس مبارزات قهرمانانه زنان کارگر و کمونیست رزمنده از مبارزات برحق و برابری طلبانه زنان در سراسر جهان و بخصوص میهن ارتجاع زده خویش حمایت نماییم . یاداور شویم که رمز پیروزی و احقاق حقوق زنان در مبارزه بی امان با بی عدالتیهای موجود و برانداختن روابط و مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم و استقرار نظم نوینی است که پایه های ان بر برابری و عدم تبعیض و بدور از استثمار بنا نهاده شود .

زنان مبارز:

ما ضمن گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن ، که یکی از سنت ها اصیل جنبش کارگری و کمونیستی جهان محسوب میشود ، یاد و خاطره تمامی زنان و مردانی را که در راه رهائی زن و در راه محو ستم و استثمار جان باختنه اند گرامی داشته و همه شما را به اتحاد و مبارزه برای برقرای جامعه ای عاری از ستم و استثمار و زور و سرکوب فرا می خوانیم .

پُر توان باد مبارزات زنان علیه ستم جنسی و نابرابری اجتماعی!

نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا !

زنده باد سوسیالیسم

نابود باد ارتجاع

کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

12- اسفند 1392

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »