اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

8 «سرکرده» برعلیه ۶میلیارد انسان

8 «سرکرده» برعلیه ۶میلیارد انسان

در جریان تمام جنگهای قرون و اعصار گذشته، پناه بردن به قلعه، به عنوان یک تاکتیک محکوم به تسلیم و شکست بود. این نوع دفاع همچنانکه تجربه تلخ آنها نیز ثابت کرد، از روی درماندگی و ناچاری، در نتیجه ضعف سپاه ونا امیدی سرکردگان بکار گرفته می شد. سرکردگان ناتوان و نا امید،  به امید معجزه و فرجی سپاه خویش را به درون قلعه ای می کشاندند ولی همیشه ، در اثر ادامه محاصره از سوی رقیب، با شکست تلخ و ناگوار پایان می یافت.

اینک مدتهاست که احداث قلاع مستحکم، با برج و باروهای عریض منسوخ شده است. چرا که این تاکـتیک دفاعی علاوه بر اینکه هیچگاه موثر واقع نگردید، بویژه امروز، درمقابل سلاحهای اتمی و نوترونی، سلاحهای سنگرکوب و انواع تسلیحات ویرانگر و دوربرد، این گونه قلعه ها جائی از اعراب ندارد.

با این وجود، سرگردگان بی سپاه جی- ٨، که به مصاف بر علیه  بشرست برخاسته اند، با علم به بی تاثیری این تاکـتیک، با اندک تغییری، شهر روستوک آلمان را، به قلعه ای مستحکمی تبدیل نموده و در آن پناه گرفته اند تا، طرحهای تازه تهاجمی خود بر ضد بشریت جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.

پیشتر برخی ها گمان می کردند، موضع روسیه در مورد مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهور چک و لهستان، حال و هوای این اجلاس را با اجلاسهای قبلی متفاوت خواهد ساخت. ولی، دیدار بوش و پوتین نشان داد که، موضع گیری « تـند و شدید» روسیه فقط برای تسکین احساسات جریحه دار شده مردم کشور بوده و دارای هیچگونه مبنای جدی نبوده است. بوش، هنگام دیدار با پوتین، دست خود را بر دوش وی گذاشت که این، در دیدار شخصیتهای رسمی، معنی خاصی دارد و آن به مفهوم پشتیبانی  و حمایت است. تعدیل و تخفیف مواضع روسیه نیز، این را نشان داد.  

مسئله دیگری که می توانست بر جوّ این اجلاس تاثیر گذار باشد، ارائه طرحهای عملی برای جلوگـیری از گرم شدن کره زمین بود که، آنهم در نتیجه مخالفت آمریکا، همچون پیمان کیوتو، مسکوت گذارده شد.

اجلاس روستوک سرکردگان جی- ٨ نیز، مثل همه دیدارهای آنها ، نه تنها هیچ تاثیری درتخفـیف مبارزات حق طلبانه مردم جهان برعلیه جهانی سازی آمریکائی نخواهد داشت، بلکه، همانطور که، تجمع اعتراضی مخالفـین جهانی سازی در روستوک نشان داد، بطورقـطع، باعـث تشدید آن خـواهـد شد. چرا که ٨ سـرکـرده بی سـپاه، هر قـدر هـم در پناه نیروهای سرکـوب دولـتها باشـند، نمی توانند تا ابد در قلاع تحت محاصره ۶ میلیارد نفـر، مقاومت نمایند. چرا که بر خلاف گذشته، مردم جهان، سرمایه داری، این عامل اصلی فقر و بدبختی خود را می شناسد و می داند که، مدل نئولیبرالی آن نیز، فقط باعث تشدید و افزایش مصایب و مشکلات اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری خواهد شد.

ا. م. شیزلی

۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »