اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تجمع اعتراضی در حمایت از هفت تپه مقابل دادگستری

امروز چهارشنبه ۳ دی ۹۹، تعدادی از شهروندان و دانشجویان در راستای حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعتنیشکر هفت تپه از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه این کارگران مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکتاز بخش خصوصی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان شعارهایی از جملهدانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد،نان کار آزادی اداره شوراییسر دادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »