مرگ کسب و کارشان است

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۸

/// نشریه راه سرخ شماره ۸

این روزها مصادف است با سالگرد جنایت فجیع سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشکهای سپاه پاسداران و به قتل رساندن عمدی ۱۷۶ زن ومرد و کودک ، جنایتی که مطابق روال معمول با مماشات و باری به هر جهت رفتار کردن اتحادیه اروپا شامل مرور زمان شده و عملا اخبار و مطالب مرتبط با آن به بوته فراموشی سپرده شده ، نه تحقیقات آن به نتیجه رسیده ( در اقدامی مضحک کشورهای اروپایی پذیرفته بودند که خود رژیم کار تحقیق پیرامون این جنایت را دنبال کند ) نه متهمی معرفی شده و نه غرامتی پرداخت شده است . متوسل شدن به جنایت و حذف فیزیکی افراد رویه معمول چهل ساله جمهوری اسلامی بوده و همیشه با سکوت و بعضا همراهی دیگر کشورها و مجامع جهانی هر آنچه خواسته انجام داده ولی قتل عام دسته جمعی عده ای با شلیک موشک از آن دست جنایاتی است  که انتظار میرفت به شکل وسیعی مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گیرد و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده و پاسخ گو کنند ولی متاسفانه چنین نشد ،  جمهوری اسلامی به خوبی به ضعف ها و ناتوانی های کشورهای اروپایی واقف است و به خوبی از آن بهره  برده .  رژیم با گردن کشی و راه اندازی دارو دسته های جنایتکار به مانند باندهای مافیایی که شهری را به گروگان میگیرند و مقامات شهری را در خدمت خود قرار میدهند ، در منطقه خاورمیانه چنین کرده تا جایی که آوازه اش موجب هراس دائم دول اروپایی شده و مدام به باجگیریهای رژیم گردن نهاده اند . در منطقه هم شیخ های عافیت طلب و خوش نشین خلیج در برابر پرخاشگریها و شاخ و شانه کشیدنهای رژیم همواره راه سکوت و تسلیم  در پیش گرفتند ، اما همین رژیم قلدر در برابر حملات و بمبارانهای تقریبا روزمره اسرائیل به مواضع و پایگاهها و نیروهای مزدورش در منطقه  و کشته شدن تعداد کثیری از این مزدوران سیاست سکوت و سانسور اخبار مربوط به این حملات را پیشه کرده تا جایی که حتی وزیر دفاع اسرائیل در صحبتی اعلام کرد که ” فخری زاده را ما زدیم چه  کار میتوانید  بکنید ” هیچ عکس العملی  بروز  نداد   

ما با رژیمی روبروییم که از خونریزی و کشتار برای ایجاد رعب و وحشت به راحتی استفاده میکند و البته همه این اقدامات از روی ترس است و در پس این عربده کشی ها ترس خود را پنهان میکند . رژیم به لحاظ روانی حکم لمپنی را دارد که در محله ای با عربده کشی و نفس کش طلبیدن و ایجاد ترس امیال خود را دنبال میکنند و چنانچه با مقاومت افراد و اراده ای قدرتمند تر مواجه شود به سادگی تسلیم میشود ، اکنون این رژیم گردن کش جانی را تنها قدرت توده های متحد میتواند به تسلیم و شکست وادار کند .

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »