اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گماشتن ۷۰۰۰ هزار«گشت نامحسوس» درتهران،  نشانه ترس است یا قدرت!

اعلام اعزام ۷۰۰۰هزار نیروی «گشت نامحسوس» به سطح خیابانها و مراکزکاروزندگی مردم نشان میدهد که برگزاری مانورهای نیروهای سرکوبگر رژیم  درشهرهای کشور ،بویژه در تهران بزرگ که تحت عنوان  «رزمایش مقابله با شورش های کارگری» نامگذاری شده به یک امرعادی وروزمره تبدیل شده است، به اندازه کافی نتوانسته است جو رعب وحشت مورد نظر رژیم را برجو جامعه و مبارزات جاری طبقه کارگر ودیگر ستمدیدگان حاکم سازد. تربیت واعزام هزاران جاسوس وسرکوبگر به سطح جامعه و برگزاری رزمآیش هائی ضد کارگری  آشکارا و بدون پرده پوشی اعلان جنگ طبقه سرمایه دار ودستگاه دولتی سرکوبگر آن علیه طبقه کارگر و محرومان جامعه است که برغم تشدید سرکوب و دستگیری و زندانی کردن فعالین و رهبران آنها بدون وقفه به مقاومت ومبارزه ادامه میدهند .گویا این دشمنان قسم خورده کارگران برغم تشدید سرکوب و دستگیری ها و برگذاری نمایش های چندش آور خیابانی، نتوانسته اند آنگونه که میخواستند جو رعب و وحشت  رادرمیان کارگران ،معلمان ،زنان ودیگرستمدیدگان واستثمارشوندگان  اعمال نمایند. اکنون میخواهند با اضافه کردن هفت هزار جاسوس و نیروی سرکوب مخفی و پراکندن آنها درگوشه وکنارشهر به خیال خود مانع گسترش اعتصابات واعتراضاتی شوند که به ناگزیر  وسرانجام  به شورشهای اجتماعی و قیام علیه دستگاه ستم وسرکوب منجرخواهند شد .درپی نگرانی و هراس رژیم ازچنین آینده ای است که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بابیشرمی اعلام میکند : در تهران، هفت هزار “مامور مخفی” به کار “گشت نامحسوس” مشغول خواهند شد . این اقدام رژیم که بوسیله فرمانده نیروی انتظامی اعلام رسمی شد بلافاصله با عکس العمل اعتراضی فعالین عرصه سیاسی و اجتماعی  دررسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی  مواجه شد. فرمانده مزبور درپاسخ به این اعتراضات طبق معمول بااین توجیه که این نیروها قراراست  با “بدحجابی، کشف حجاب داخل خودرو،مزاحمت برای نوامیس و سگ‌گردانی.و زورگیری و…….برخوردبکنند.” به توجیه این اقدام سرکوبگرانه دست زد. این طرحها را فرمانده نیروی انتظامی درحالی برزبان میراند که جمهوری اسلامی  باوجود اینکه طی  نزدیک به چهاردهه با توسل به  بکارگیری اشکال مختلف سرکوب نتوانست  حجاب کامل اسلامی را برزنان تحمیل  نماید. اکنون نیز مثل همیشه میخواهد سیاست کلی تشدید سرکوب جنبش های اجتماعی بویژه جنبش کارگری را تحت عنوان  «مبارزه با کشف حجاب داخل اتومبیل  و مزاحمت برای نوامیس و » غیره توجیه و سرهم بندی کند. اما بقول معروف آش آنقدر شوراست که صدای دوربری های آشپزراهم درآورده است.

به نوشته خبرگزاری ایلنامحمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: نیروی انتظامی و مسولان ناجا باید برای افکار عمومی توضیح بدهند و این مساله را برای مردم روشن کنند تا مردم بدانند منظور از نامحسوس چه چیزی است و گزارش دهی و عملکرد این نیروها به چه نحو خواهد بود.وی در خصوص نحوه عملکرد نیروهای نامحسوس و گزارش دهی این نیرو‌ها گفت: معنی نامحسوس بودن این نیرو‌ها برای خود من محسوس نیست و هر چقدر در ذهن بررسی می‌کنم که یعنی چی؟ به نتیجه‌ای نمی‌رسم».
روزنامه‌ی “همشهری” روز سه‌شنبه(۳۱ فروردین ماه) در مطلبی با عنوان “چند پرسش از پلیس” نوشت:«چه تدبیری برای راستی‌آزمایی گزارش‌های این افراد اندیشیده شده است؟آیا این احتمال وجود ندارد که این افراد گزارش‌های غیرواقعی رد کنند؟!»این روزنامه همچنین از مقامات پلیس خواستار شد تا توضیح دهند شیوه‌ی شناسایی، جذب و آموزش این افراد چگونه و براساس چه معیارهایی خواهد بود.

ازطرفی  خبرگزاری «تسنیم» وابسطه به سپاه که توسط ذوب شدگان درولایت فقیه اداره میشوددرتوجیه اجرای طرح گشت نامحسوس توسط نیروی انتظامی با استناد به سخنان ضد مردمی خامنه ای مینویسد: امام خامنه‌ای با اشاره به لزوم ریشه‌یابی ناامنی‌های اخلاقی، می‌فرمایند: اما آنجا که (بی‌اخلاقی‌ها) جلوی چشم قرار می‌گیرد و موجب عدم امنیت اخلاقی جامعه می‌شود، آن‌که باید وارد میدان بشود، نیروی انتظامی است.

این خبرگزاری وابسته به دستگاه سرکوب ادامه میدهد:گاهی به اینجا تلفن می‌کنند یا نامه می‌نویسند و شکایت می‌کنند که در فلان محله، کسانی پیدا شده‌اند که به نوامیس مردم تعرض می‌کنند. ما در این امور به کجا مراجعه می توانبم کنیم؟ گاهی تلفن می‌کنند، شکایت می‌کنند که مثلًا فلان خانه را به محل فساد تبدیل کرده‌اند و نمی‌گذارند استراحت کنیم و بخوابیم؛ سر و صدا و هیا هو راه می‌اندازند و از لحاظ اخلاقی، ناامنی ایجاد می‌کنند. ما واقعاً در این‌گونه امور به کجا باید مراجعه کنیم؟ به نیروی انتظامی. البته ناامنی اخلاقی، یک مرحله کار فرهنگی دارد، یک مرحله کار مخفی دارد، یک مرحله ریشه‌یابی دارد؛ آن‌ها کار دستگاه‌های دیگر است، اما آنجایی که جلوی چشم قرار می‌گیرد و موجب عدم امنیت اخلاقی جامعه می‌شود، آن‌که باید وارد میدان بشود، نیروی انتظامی است.» چنین است توجیهات عوامل سرکوب و دشمنان قسم خورده توده های کارگر و زحمتکش  که ازمشاهده موج اعتصابات و اعتراضات  رعشه مرگ برجانشان افتاده است.

واقعیت این است که بیش از سی و هشت سال است عمده ثروت اجتماعی ودسترنج  توده های زحمتکش مردم برای سرپانگاهداشتن  جمهوری جهل وجنایت اسلامی به کام  دستگاه جهنمی سرکوب ریخته  میشود.  اما اکنون اوضاع دیگری درپیش روی است . تعمیق بحران اقتصادی ، اخراج های گسترده کارگران، عدم پرداخت بموقع حقوق ودستمزد ها  ، تورم  افسارگسیخته ، افزایش بیکاری ،  بی مسکنی ، ابعاد گسترده فقر  و نداری  و تشدید  ستم و استثمار و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی با پیاده کردن سیاست های اقتصادی پسابرجام   وعملیاتی کردن برنامه ششم باصطلاح «توسعه  اقتصادی»  ،توده های به جان آمده کار وزحمت را با فشارهای اقتصادی ومعضلات بیشماری مواجه ساخته وبرای کارگران وزحمتکشان را ه چاره ای جزاعتراضات واعتصابات گسترده وقیام علیه مافیای قدرت وثروت  وکل نظام ارتجاعی حاکم باقی نگذاشته است. پیشبینی چنین اوضاعی است  که رژیم  جمهوری اسلامی را واداشته است تا کارجلادان خودرا رونقی دیگر بخشد با این توهم که گویا باتشدید سرکوب میتواند توده های مردم را ساکت کند.

رژیم اسلامی بدنبال سازش با غرب و گشودن در به روی سرمایه داران خارجی باوعده سود های کلان  نیازمند به سکوتی قبرستانی در کشور است ،نیاز به کارگر ارزان و خاموش دارد ،نیاز به انجماد دستمزدها و تشدید استثمار دارد که بدون شک به گسترش اعتراضات و اعتصابات خواهد انجامید.  رژیم برای احتراز از وقوع  اعتصابات واعتراضات گسترده  شمشیر را از روبسته و به همین دلیل  شماراعدام در زندان ها را افزایش داده و سرکوب جنبش های اجتماعی را تشدید نموده است. ازاین رو ضمن اینکه میباید دربرابر تشدید سرکوب واعدامها  متحدا درداخل وخارج کشور به مبارزه و مقاومت ادامه داد، اما این کافی نیست . نیروهای  چپ انقلابی و جنبش های اجتماعی آزادیخواه و مترقی میباید دراتحاد باهم  وبا طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی توده های رنجدیده واستثمارشده ، به امر آگاهی وسازمانیابی  جنبش  طبقه کارگر وسایر جنبش های اجتماعی  مترقی  ودموکراتیک یاری رسانند.

امروزه خواست ها و مطالبات اقتصادی ورفاهی  طبقه کارگر وتوده های رنجدیده وزحمتکش مردم با مطالبات آزادیخواهانه ودموکراتیک  درهم آمیخته است  و شرکت دراعتراضات ، اعتصابات ، وتظاهرات وسایراشکال مبارزه  برعلیه ستم واستثمار وسرکوب واعدام یک وظیفه عاجل محسوب میگردد . اجرای رزمآیش ها و روانه کردن جاسوسان وخبرچینان  به میان مردم  علاوه بر تشدید سرکوب با هدف تفرقه و رواج بی اعتمادی میان توده مردم را دنبال میکند و سیاستی است که درخدمت ایجاد تفرقه و جو رعب و وحشت  درجامعه است و بدینوسیله میخواهد قدرت سرکوبگری خودرا به رخ توده های مردم بکشد. درحالیکه اینگونه اقدامات خود نشاندهنده ضعف و فطور ونه اقتدار وثبات رژیم است.نشانه ترس از گسترش اعتراضات مردمی است نه نشانه قدرت. تنها با گسترش مبارزه و بی اعتنائی به اقدامات تفرقه جویانه و وحشت افکنانه نظام حاکم است که میتوان نقشه های شوم آنهارا نقش برآب کرد. .

خ- ن- عمواوغلی ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »