اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

صدای اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در چهل و ششمین روز اعتصاب مانند روزهای گذشته در مقابل فرمانداری و سطح شهر شوش طنین انداز است.

امروز پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و ششمین روز خود را پشت سر گذاشت.

کارگران به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود  در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده

بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگیرستمی

خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه

بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران

پایان کار مدیران بازنشسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »