اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتراضات کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

پرسنل بالاست کار نگهداری برق و تاسیسات ایستگاه تهران و طول خط را برعهده دارند و زیر نظر ناحیه تهران هستند

عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان باز نشسته

عدم پرداخت مطالبات صندوق پس انداز کارکنان راه آهن

عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان راه آهن

به داد ما کارگران راه آهن رسمی برسید

۲۳ مرداد ۹۹

صبح امروز کارگران رسمی کارگران تاسیتات ایستگاه تهران مقابل اداره تجمع اعتراضی برگزار کردند

کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »