فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

روز یکشنبه ۲۳ آذر دستکم ۱۴ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز یکشنبه ۲۳ آذر، تعداد پرشماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تبریز، اراک، خرم آباد، ایلام، مشهد،اصفهان، بجنورد، یزد، رشت و اهواز، در مقابل ساختمان‌های اداری این نهاد و در تهران در مقابل مجلس شورایاسلامی،

جمعی از معلمان خرید خدمات سال ۹۳ به بعد در مقابل مجلس شورای اسلامی، شماری از کارگران شهرداری ایلام، درمقابل ساختمان دادگستری این شهر و تعدادی از کارگران واحد خدمات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در محوطه اینمجتمع، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »