اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت بمناسبت سال نو میلادی

روابط عمومی

امسال برغم سایه هراسناک کرونا و بحران نفس گیر سرمایه داری بر جشن های سال نو،

فرا رسیدن سال 2021 میلادی را به همه کارگران و زحمتکشانی که این روز را فرخنده میدارند شادباش میگوئیم. امیدواریم در سال جدید بشریت بر ویروس کشنده کرونا و ویروسهای مشابه آن که از ولع سیری ناپذیر انباشت ثروت از راه تشدید استثما و تخریب محیط زیست ناشی میشود، پیروز گردد .

با امید به این که سال جدید سال گسترش مبارزه برای رسیدن به دنیائی آری از ستم و

 استثمار و زور و سرکوب، جنگ و کشتار، سال اتحاد و مبارزه برای پایان دادن به

تبعیضات جنسیتی، ملی، مذهبی، سال بیداری، اتحاد و مبارزه گسترده تر اردوی

کار و زحمت علیه اختاپوس سرمایه در سرتاسر جهان باشد .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

روابط عمومی

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

27 دسامبر 2020

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »