فهرست

شنبه, می 9th, 2020

 

درباره یک توافق بنفع سرمایه[۱]

در آلمان ” ائتلاف حاکم سه حزبSPD , CSU, CDU  درمورد تغییر محاسبه مالیات پایه برای ساختمانها واملاک به توافق رسید”. ” اتحادیه فدرال صنایع آلمان از این توافق استقبال کرد”. “همچنین اتحادیه اموال ساختمان و زمین در آلمان از توافق مزبور خوشحال گردید”.( بنقل از مقاله ” مصالحه برای سرمایه” مندرج  در روزنامه ” آلمانی ” جهان نو” مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹). توضیح اینکه این دو اتحادیه متعلق به سرمایه داران آلمان  هست. اینکه توافق ائتلاف متشکل از سه حزب مزبور در زمینه اینگونه تغییر مالیات پایه مصالحه ایادامه مطلب


درباره مفهوم محافظه کاری

 “محافظه کاری” بر گرایش به حفظ هرگونه ساختار یا نگرش یا ارزش یا روش بدست آمده تا زمان کنونی مربوطه و متعلق به زمانهای گذشته مربوطه دلالت دارد که در دوران کنونی مربوطه درعین حال دارای خصلت نامترقی، ضدانقلابی و ارتجاعی هست. دراینجا واژه “مربوطه”  بر زمان واقعاً کنونی یا یک زمان فرضی معین در گذشته یا آینده دلالت میکند؛ من خواسته ام “محافظه کاری” را به نحوی که همچنین ظهور و وجود این پدیده را در گذشته یا آینده بیان مینماید تعریف کنم. در اینجا : – “مترقی” درادامه مطلب


درباره مبارزه کار و سرمایه در کشورهای پیشرفته

من میخواهم در این نوشته بطور خیلی اختصار به مسئله مبارزه کارگران در کشورهای پیشرفته بپردازم. فکرمیکنم در اینجا چیزهای جدیدی نخواهم گفت اما بدیهی است که درمورد خیلی چیزها – مثلاً  آنچه که من میخواهم دراینجا بیان دارم- لازم است که آنها در فرصت های مناسب در اشکال مختلف تکرارشوند تااینکه برای اذهان( کمونیست ها و کارگران و سایر مردم زحمتکش و تهیدست و برخی روشنفکران) بطور بهتر و بیشتری توضیح داده شوند و برای این کسان قابل فهم تر و تأثیر بخش تر گردند. در زمان حاضر وادامه مطلب


شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست اعدام ابزار ارعاب جامعه است، علیه حکومت اعدام بایستیم!

جمهوری اسلامی حاکمیت ارتجاعی و ضد انقلابی اش را با اعدام مخالفین سیاسی آغاز کرد و طی بیش از چهار دهه، اعدام یک ابزار کلیدی سرکوب جامعه بوده است. از اعدام های صحرائی ماه های بعد از انقلاب ۵٧ در کردستان و ترکمن صحرا تا اعدام گسترده زندانیان سیاسی در مقاطع مختلف دهه شصت، از اعدام های در ملأ عام زندانیان عادی تا قتل عام در تظاهرات ها و اعتراضات توده ای، همه یک هدف را دنبال کرده اند: بقای حکومت با اتکا به سرکوب و گسترش ارعاب در جامعه!ادامه مطلب


Translate »