فهرست

شنبه, مارس 21st, 2020

 

خسرو اسدیان

دارو از کوبا کلید معالجه با ویروس کرونا؟

وزیر خارجه کوبا، Bruno Rodringut  در ارتباط با کمک برای معالجه ویروس کرونا گفتاری از فیدل کاسترو را بیان میکند : ” ما نه با کلمات شیرین، بلکه با فاکت عملکرد خود را نشان میدهیم .” هاوانا / پکن داروی کوبایی Pharmakon، که اصطلاح (IFNrec) Rekombinantes Interferon alfa 2b “ ” را به خود دارد، جزو یکی از ۳۰ داروی انتخاب شده است که از ماه ژانویه برای مبارزه با ویروس کرونا در چین  استفاده میشود . طی گزارشات مطبوعات و صفحه Bruno Rguezp  تا کنون ( تا ۲۲ فوریهادامه مطلب


Translate »