فهرست

دوشنبه, مارس 16th, 2020

 

 حمید پویا

درباره نقش هایی که ناسیونالیسم در سده ۲۰ ایفاء نمود

قبل از همه باید بگویم که من مفهوم ناسیونالیسم را سابقاً در مقاله ای که تحت عنوان ” درباره مفاهیم ملت و ملیت گرایی” با تاریخ ۷ اوت ۲۰۱۹ نوشته ام بیان کرده ام. با این وجود، دراینجا ناسیونالیسم بطور بسیار مختصر به این شرح تعریف مینمایم : ناسیونالیسم شکلی از ایدئولوژی بورژوائی است که بطورکلی گرایش به این دارد که ازیکسو ملت مربوطه( باصطلاح “ملت خودی”) را نسبت به سایر ملت ها برتر محسوب نماید و ازسوی دیگر تضادها و تمایزات طبقاتی در جامعه بورژوایی را تحت الشعاع باصطلاحادامه مطلب


روابط عمومی

تسلیت بمناسبت درگذشت فریبرز رئیس دانا پژوهشگر سوسیالیست ومدافع کارگران وزحمتکشان

با تاسف فراوان مطلع شدیم که دکتر فریبرز رئیس دانا، چهره شناخته شده برای کارگران ،زحمتکشان ،روشنفکران، زنان ،دانشجویان وخلقهای تحت ستم واستثمار، خانواده های  قتلعامهای دهه شصت واعدام شدگان درسیاهجالهای جمهوری اسلامی،  بدرود حیات گفته است . دکتر فریبرزرئیس دانا ازاعضای کانون نویسندگان ایران واقتصاددان سوسیالیست وانسانی مبارز وشجاع  ومدافع آزادی وسوسیالیسم بود .درسخت ترین شرایط سرکوب وخفقان از جنبش برای آزادی وسوسیالیسم دفاع کرد ودرهرتجمعی برای دادخواهی خانواده های زندانیان سیاسی  ودفاع ازآرمانهای آزادیخواهانه شرکت نمود و مشوق و قوت قلب همه داغدیدگان  وقربانیان سرکوبگریهای رژیم بود.وی چهادامه مطلب


Translate »