آرشیو روزانه

اسفند ۱۸, ۱۳۹۸

دستمزدها براساس ملزومات رفاه در زندگی کارگری باید تعیین شود و نه منفعت وامکانات سرمایه‌داران

« شورایعالی کار» بعنوان یک نهاد ضد کارگری هرسال کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به حتی سال قبل را به نام افزایش دستمزد از کلاه شعبده بازیش بیرون میاورد. در تمام طول حیات جمهوری سرمایه‌داری…
ادامه مطلب ...
Translate »