فهرست

یکشنبه, فوریه 23rd, 2020

 

نشریه کار کمونیستی

نشریه کار کمونیستی نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۷

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه نشریه از میان مطالب رسیده انتشار مطالبی را انتخاب و درالویت قرارخواهد داد که مستقیما برای این نشریه ارسال شده باشند لذا انتظار داریم انعکاس این مطالب در سایر نشریات و سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده صورت گیرد. از طریق ایمیل ادرس زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با در میان بگذارید . kar@fedayi.org


دوم اسفند و پیروزی اراده و آگاهی مردم

ساعت ۲۴ روز جمعه دوم اسفند ماه ۱۳۹۸  مضحکه «انتخابات»ی رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی وارداده توده های زحمتکش مردم با شکست کامل پایان یافت . این شکست در به پای صندوق کشاندن مردم بمنظورنشاندادن مشروعیت نظام، آنقدرسنگین بود که دست اندرکاران «انتخابات»  برخلاف همیشه  ازاعلام میزان مشارکت مردم  درنمایش انتخاباتی بعد ازاتماتم زمان رای گیری، خودداری کردند. وسرانجام ۴۸ ساعت بعد وزارت کشوربا آمار ساختگی، میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. به گفته وی ۴۲ و ۵۷ دهم درصد واجدان شرایط رای دهی در اینادامه مطلب


حمید پویا

درباره نژادپرستی در جهان کنونی

  ” نژادپرستی” دارای دو مشخصه اصلی است : ۱- اعتقاد باینکه ویژگی های نژادی موجب شکل گیری خصائص روانشناختی( یعنی شخصیتی ) و توانائی های ذهنی(شخصیتی) در افراد بشر میگرد؛ و۲- دارای گرایش به اعمال برتری گروه نژادی از نظر خودش باصطلاح برتر خویش بر سایر گروههای نژادی طبعاً در حیطه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره میباشد.  راسیسم (نژادپرستی) این دو مشخصه را با هم دارا هست. ممکن است کسانی باشند که تااندازه ای اعتقاد نخست را داشته باشند ولی گرایش مذکور دوم را نداشته باشند، وادامه مطلب


اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در مورد “نه” بزرگ مردم به نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی ایران

نمایش انتخابات یازدهمین دوره مجلس رژیم اسلامی در روز جمعه دوم اسفند همانگونه که انتظار می‌رفت، با شکست منفتضحانه رژیم به پایان رسید. این نمایش علی رغم تمدید چند باره مدت زمان برگزاری “انتخابات” و تلاش‌های مذبوحانه ارگان‌های تبلیغی رژیم، علی رغم عوامفریبی‌ها و التماس خامنه‌ای و دیگر سران رژیم، کمتر از یک چهارم واجدین شرایط رای دهنده در این نمایش مسخره رژیم شرکت کرده و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه، “نه” قاطع خود را به جمهوری اسلامی، اعلام نمودند. “نه” بیش از چهل میلیون نفر از واجدین شرایط،ادامه مطلب


Translate »