فهرست

چهارشنبه, فوریه 12th, 2020

 

متن سخنرانی رفیق سالار حسامی در مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل در آلمان – هانوفر

سیاهکل در پویه زمان و اندیشه نسل جوان ( متن سخنرانی رفیق سالار حسامی در مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل در آلمان – هانوفر ).

با هزاران درود  به  جانهای شیفته ی در خون خفته ،به جانهای یاغی دربند و به خاطره ی آن گوزن های عاشق که در تاریکی دوران ستم شاهی، دورانی که بقول شاعر حتی به نسیم هم بی پرس و جو اجازه ی رفتن نمی دادند، درخشیدند و حماسه ها آفریدند و آن خضر سرخ پوش  شدند که خاکستر خجسته ی ققنوسی را بر دشت مرده افشاندن. به نوبه خودم به همه شما رفقای حاضر در سالن خوش آمد میگم و به تمامی دوستانی که از طرق مختلف این برنامه راادامه مطلب