فهرست

شنبه, ژوئن 1st, 2019

 

حداقل دستمزد شورای عالی، ضدکارگری کار و افزایش سرسام آور قیمتهای مایحتاج اولیه

  شورای عالی کار که یک نهاد ضد کارگری محسوب میشود اواخرسال گذشته، بدون توجه به روند سطح افزایش سرسام آور قیمت کالاهای معیشتی و بدون توجه به اعتراضات گسترده توده های کارگر وزحمتکش به سطح پائین دستمزدها، تصمیم گرفت  ۴۰۰۰۰۰هزار تومان به سطح دستمزدهای حد اقل اضافه کند. براساس این تصمیم  سقف حد اقل حقوق ها ازیک میلیون و۱۱۲ هزارتومان  به یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان افزایش یافت. درآن زمان اعضای شورای عالی کار مدعی بوده اند که افزایش سالانه حداقل دستمزد ها براساس تعیین سبدادامه مطلب


اعتراضات دانشجویان جزئی ازمبارزه متحد کارگران وزحمتکشان است

درروز بیست وسوم اردیبهشت  ۹۸ تظاهرات اعتراضی نسبتا گسترده ای از سوی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به آپارتاید جنسی که بیش از چهال سال است توسط جمهوری اسلامی درایران اعمال میشود سازمان داده شده بود. این دانشجویان درتجمعات خود  با شعارهائی نظیر « نان ،کار، آزادی ،حجاب اختیاری» ویا «آزادی انتخاب حق مسلم ماست» به حجاب اجباری  اعتراض کردند  بعلاوه با طرح شعار های دیگری نظیر «نان، کار، آزادی» همبستگی خودرا با مبارزات ومطالبات کارگران وزحمتکشان سراسرکشور اعلام کردند .درپی اعتراضات واعتصابات گسترده کارگران درسالهای اخیر و و رشد آگاهی ادامه مطلب