فهرست

جمعه, خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۸

 

نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی ! زنده باد انقلاب توده های زحمتکش!

این روز ها همه جا صحبت از حمله  نظامی  امپریالیسم آمریکا  به ایران  است.  رقابت های  دائم و تضاد های  آشتی ناپذیر بین قدرت های امپریالیستی بر سر تسلط بر خاورمیانه، اینک این امپریالیسم  غارتگر را بر آن داشته است  که  حمله به ایران و  رودر روئی نظامی با  رژیم  جمهوری اسلامی را در سرلوحه  فعالیت های  خود،  قرار دهد. فرستادن تجهیزات جنگی به خلیج فارس، کوبیدن  به طبل  جنگ  طلبی و دیگر تشبثات امپریالیستی،  همه دال بر این است  که  امپریالیسم  امریکا برای  حمله نظامی به ایران،  آماده میشود.ادامه مطلب