فهرست

دوشنبه, می 13th, 2019

 

فیلم/ خیزش دانشجویان در دانشگاه تهران در اعتراض به طرح‌های متحجرانه‌ حکومت اسلامی برای برای پیاده‌سازی حجاب اجباری


دکترین و تحرکات ایالات متحده امریکا و همپیمانان آن بر علیه ونزوئلا

ونزوئلا بطور سیستماتیک درگیر با شرایط وخیمی است که مرتب از طرف تبلیغات منفی ارتباط جمعی ،مورد هجوم قرارگرفته و از طریق تلاش بی وقفه و سازماندهی تخریبات افکارعمومی تحت فشارقراردادن طبقه کارگر وتوده زحمتکش این کشورتشدید میشود.   جنگ اقتصادی و تهدیدات نظامی مسبب کمبود مایحتاج ضروری هر جامعه ای خواهد شد . در تلاش برای برهم ریختن نظم هر جامعه بایستی احساس ترس وحشت ، کمبود ، شک و تردید و ایجاد ناامنی انسانها را برانگیخت ، احساسات نفرت را بایستی دامن زد ، بایستی جامعه را به مرحلهادامه مطلب


دستگیریهای گستره کارگران ودیگر شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه

امسال با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد و با حمایت چند تشکل مختلف کارگری و معلمان و بازنشتگان، عده قابل توجهی از کارگران ، معلمین و بازنشتگان ودانشجویان به این فراخوان پاسخ مثبت داده و در ساعت موعود درمقابل بهارستان گردهم آمدند . ابتدا چون تصور رژیم این بود که از این فراخوان استقبال نخواهد شد،خواستند با تذکر و اخطار تجمع کنندگان اولیه را پراکنده ساخته و به این گردهمائی پایان دهند . اما بتدریج که برتعداد شرکت کنندگان با پرچم ها و پلاکاد هائی که روی آنها مطالبات کارگرانادامه مطلب


قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی امپریالیسم آمریکا

درپی تشدید تضاد بین رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ،ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را نیز به لیست تروریستی خود اضافه کرد. قرارگرفتن نام سپاه پاسداران درلیست «تروریستی » دولت آمریکا واکنشهای مختلفی را در سپهر سیاسی ایران موجب شده است .عکس العمل نیروهای طرافدار رژیم و جناح های رنگارنگ آن از پیش برهمگان معلوم است ،واین هم روشن است که درپشت اظهارات شداد و غلاظ گروه های مختلف وابسته به دم دستگاه حاکمیت و نیز پایه های اجتماعی آن،دردفاع ازسپاه پاسداران ، منافع اقصادی وسیاسی متفاوتی خوابیدهادامه مطلب


Translate »