فهرست

سه‌شنبه, آوریل 30th, 2019

 

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد برگزار می کند:

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد برگزار می کند: اعتصاب درگرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر و در انعکاس آثار سینمایی خلاق مبتنی برزندگی و مبارزات کارگران وزحمتگشان علیه بنیادهای طبقاتی،علیه استثماروستم و نیزدرشناساندن سینماگران پیشروی همسو با جبهه همبستگی با مبارزات کارگران و نیز برنامه ویژه ی نمایش فیلم و گفتگو با موضوع محوری ” حق اعتصاب” برگزارمی شود. چرا که نظام لجام گسیخته بهره کشی و بازار آزاد، در شتاب سرسام آور توسعه خود برای کسب سود حداکثری، با انفجارها و بحران های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی گزیرناپذیرادامه مطلب


Translate »